Skip to main content

”Ett rullande akutintag” – mobila resurser räddar liv, i krig och fred

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:34 CEST

Två mobila sjukvårdsresurser anpassade för vitt skilda miljöer presenteras på Medicinska riksstämman i december:
Dels en ny läkarambulans med IT-stöd för överföring av patientdata, dels den militära traumaenheten FRC, som redan räddat liv i Afghanistan.

>> Båda nyheterna visas på utställningen under Medicinska riksstämman på Svenska Mässan i Göteborg 1–3 december. Dessutom finns läkare och annan vårdpersonal, som tjänstgör i respektive enhet, på plats.

>> FRC, Forward Resuscitation Capacity, har utvecklats i samarbete mellan Försvarsmakten och US Marines, amerikanska marinkåren. Den används sedan februari i Afghanistan, där den redan prövats i skarpt läge.
– Vid ett tillfälle tog vårt traumateam hand om ett antal afghanska soldater och officerare som sårats i en eldstrid, bekräftar Karl Hertting på Försvarsmedicincentrum.

>> FRC ska inte förväxlas med ett fältsjukhus, som är större och orörligare. FRC-enheten är mobil, transporteras på terrängfordon och kan grupperas om på 15 minuter.
– Enheten har, beroende på utförande, resurser för livräddande kirurgi. Framförallt med inriktning på att stoppa massiva blödningar, förklarar Hertting.
Traumateamet består av en kirurg, en anestesiolog och tre sjuksköterskor. Dessutom är en närskyddsgrupp soldater knuten till teamet.
– Vi behöver fler läkare och övrig medicinsk personal för tjänstgöring utomlands, framförallt i Afghanistan. Rekrytering är ett av våra huvudsyften med deltagandet på Riksstämman, konstaterar Karl Hertting.

>> Den andra livräddande enheten på mässan är en ny läkarambulans som hittills finns i två exemplar, en i Stockholm och en i Göteborg.
– Den största fördelen är att läkare knyts till ambulanssjukvården redan på olycksplatsen, förklarar Mats Kihlgren, chef för Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
– Vi får en högre medicinsk kompetens och kan korta tider för bedömning och behandling.

>> Genom att tillföra läkarkompetens i ambulanssjukvården menar han att den i praktiken blir en rullande akutmottagning.
– Därmed kan vi utveckla fler vårdkedjor. SU ambulanssjukvård har varit föregångare när det gäller ”Fast Track”, vilket innebär att många patienter kan transporteras direkt till specialistvård, utan att passera akutintaget, berättar Kihlgren.
– Det innebär förbättrad vård för patienten och en avlastning för akutmottagningarna.

>> Rent tekniskt liknar de nya ambulanserna de beprövade OLA-ambulanserna. Med en viktig skillnad: i de nya ambulanserna ska läkarna få tillgång till IT-stöd och snabbt kunna få fram relevanta patientdata, medicinlistor och journalanteckningar.
– Det bidrar självklart till kvalitetssäkring och utveckling av vården, menar Kihlgren.


FRC under utveckling i Karlsborg vintern 2010.
Foto: Försvarsmakten

 

Jonas Carlsson, Ambulanssjuksköterska,- Phia Bertilsson, Ambulansläkare,- L-G Lindh, Ambulanssjuksköterska.

Vill du veta mer? Ring Nils Conradi, generalsekreterare Medicinska riksstämman, tfn 031 – 343 90 61 eller Karl Hertting, Försvarsmedicincentrum, tfn 031-69 27 20 eller Mats Kihlgren, Ambulanssjukvården Göteborg, tfn 0736-88 93 94. Ann-Margret Avellan är utställningsansvarig på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 50. Mer information: www.riksstamman.se

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444