Skip to main content

Gemensam kraftsamling för industrins utveckling!

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:01 CEST

Att arrangera de båda industriklassikerna Scanautomatic och Tekniska Mässan parallellt på Stockholmsmässan18-21 oktober 2005 har fått ett mycket positivt gensvar av utställarna.

-Branschen sluter upp med full kraft och utställarytan på Scanautomatic är redan bokad till 70 %, säger mässans projektledare Ann-Margret Avellan.

ABB är ett av de många företag som tidigt engagerat sig i Scanautomatic 2005.

-Vi satsar stort på mässan, säger Hans Svedberg, marknadschef vid ABB, Instrumentation. Automation är ju ett av våra kärnområden och Scanautomatic är sedan länge den stora mötesplatsen.

Hans Svedberg menar att besökarna kommer att få extra stort utbyte av sitt besök den här gången genom att Scanautomatic går parallellt med Tekniska Mässan. Tillsammans ger de båda mässorna en unik överblick över den samlade teknikutvecklingen.

-Högre besökarsiffror
-Vi räknar också därför med ännu högre besökarsiffror, säger Hans Svedberg. Båda mässorna har sin egen identitet och sitt eget starka värde. Men i vissa delar går de in i varandra. Och när mässorna hålls var för sig så väljer en del att koncentrera sig på bara den ena av dem. Men 2005 behöver de inte avstå från någon utan får allt effektivt samlat på en och samma gång.

Scanautomatic är Sveriges ledande mässa för industriell automation. Den hålls växelvis på Svenska Mässan i Göteborg och Stockholmsmässan.

-Mässan har utvecklats i nära samspel med automationsbranschens leverantörer och kunder, säger Ann-Margret Avellan. Det är ett kontakteffektivt forum med stor betydelse för utvecklingen av landets industriföretag.

Svensk industri har genom offensiva satsningar på nya automationslösningar kunnat höja produktiviteten radikalt. Teknikutvecklingen gör det nu möjligt också för mindre företag att skapa mycket avancerade och lönsamhetsdrivande produktionsupplägg. Samtidigt vässar och förnyar de som redan sedan länge haft en hög automationsgrad sina system ytterligare.

-Investeringarna tar fart
-Det handlar om avgörande konkurrenskraft och det allt gynnsammare konjunkturläget gör att investeringarna i produktionsutrustning nu tar fart, säger Ann-Margret Avellan. Vi ser fram emot extra många besökare i Stockholm 2005.

Scanautomatic täcker in hela fältet av produkter, utrustning, system och tjänster inom industriautomation. Mässans seminarier ger dessutom besökarna tidseffektiva möjligheter till uppdatering och kompetensutveckling.

Seminarierna arrangeras av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ämnena som avhandlas är Radio och EMC för maskiner och anläggningar, Elsäkerhet i CE-märkta maskiner, Maskinstyrningar-kategorier och SIL för säkerhet samt Mätteknik i industriautomation.
Vill du veta mer?
Ann-Margret Avellan, Svenska Mässan, 031-708 80 00, ann-margret.avellan@swefair.se Se också www.scanautomatic.se