Skip to main content

Göteborgs Skeppsmäklarförening deltar för första gången på Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 10:27 CET

Göteborgs Skeppsmäklarförening deltar nu för första gången på mässan Logistik & Transport i maj 2014.
– Det är hög tid att vi får upp sjöfartsfrågorna på agendan, anser föreningens vd Eva Mattsson.

90 procent av Sveriges export och import sker via Göteborgs hamn. Ändå pratar man sällan sjöfart i transport- och logistiksammanhang. Nästan hela debatten hamnar på vägarna och järnvägsspåren. Möjligen pratar man om intermodala lösningar där fartyg som lastbärare är en del, men fokus hamnar alltid på landbacken ändå.
– Transportindustrin kräver stora infrastruktursatsningar som kostar miljarder. Vi menar att vattenvägarna, som ju redan finns och är gratis, är en resurs som kan utnyttjas i betydligt högre grad. Då pratar vi om i första hand kustsjöfarten, men även Vänersjöfarten, säger Eva Mattsson.

Den senare, Vänersjöfarten, har nyligen hamnat i konflikt med Göteborgs kommun när det gäller den bro som ska ersätta Göta älvbron.
– Det är ett bra exempel på inställningen till sjöfarten. Allt fokus hamnar på hur man ska lösa infrastrukturproblem på land – och då tas sällan hänsyn alls till den trafik som går vattenvägen, säger Eva Mattsson.
– Det är viktigt att påpeka att vi inte utgör redarnas röst i det här sammanhanget. Vi talar för den kustnära sjöfarten som ett alternativ eller komplement till andra transportslag. Många hamnar vill öka sin verksamhet i dag. Utsläppen från fartyg är mindre än från lastbilar och utgör ett bättre miljöalternativ. Sverige är dessutom extremt väl lämpat för den typen av sjöfart med sina långa kuster, påpekar Eva Mattsson.

Göteborgs Skeppsmäklarförening vill nu, med mässan Logistik & Transport som plattform, höja kunskapsnivån och föra in frågan om den kustnära sjöfarten i debatten genom att delta i flera konferensspår.

Logistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens inom logistik & transport och genomförs den 7-8 maj 2014. För mer information se www.logistik.to 

För mer information kontakta:
Jan Nilsson, konferens- och mässansvarig Logistik & Transport, tfn 031-708 86 64, e-post jan.nilsson@svenskamassan.se

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.