Skip to main content

Historisk uppställning på Power Circle Summit

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 08:05 CET

På senare tid har vi bevittnat en stark global trend på energiområdet. Kundbehoven från den gamla energivärlden ersätts med nya och aktörernas förmåga att skapa nya värden för framtidens energimarknad är det enda som kan skapa fortsatt framgång. Detta kan kort sammanfattas med ordet Innovation.

Fem ledare med stort inflytande på den framtida energimarknaden kommer att diskutera vikten av innovation och utveckling i strategiarbetet på konferensen Power Circle Summit i Stockholm 15 mars 2016. Uppställningen är historisk och består av de tre stora energibolagens VD:ar, Magnus Hall, Vattenfall, Jonas Abrahamsson, E.ON och Per Langer, Fortum tillsammans med två vägvisare inom framtidstekniker och innovation, Charlotte Brogren, Vinnova och Charlotte Bergqvist, Power Circle.

Jonas Abrahamsson, Koncernchef E.ON Sverige:
- Den snabba tekniska utvecklingen ger kunderna möjlighet att aktivt delta i energimarknaden och ställa nya krav på hållbara energilösningar. Kunderna kan få bättre service och nya tjänster, framförallt digitala. Många kunder kan även välja om de vill bli elproducenter. Det innebär en branschglidning som skärper konkurrensen för energimarknadens nuvarande aktörer.

Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova:
- Vi ser hur man i många länder nu satsar på hållbar stadsutveckling, något som kan bli en hävstång för innovation eftersom det inbegriper så många områden, alltifrån bostadsbyggande till trafiklösningar och energisystem. Det kommer att krävas helt nya samarbeten, där aktörer inom olika branscher och samhällssektorer samarbetar för att få fram nya lösningar.

Magnus Hall, Koncernchef och VD Vattenfall:
- På en marknad i förändring måste Vattenfall jobba mer med innovation än någonsin, både genom att bygga partnerskap med små, innovativa företag och samtidigt uppmuntra och skapa utrymme för att nya idéer och affärsmodeller ska kunna växa inom bolaget. Det handlar om att knyta till sig ny teknik och samtidigt möta kunderna närmare och på nytänkande sätt.

Energibranschen handlar inte längre bara om energi. De senaste åren har den både blivit bredare och större. Och under de kommande åren spås förändringstakten att öka ytterligare. För att främja framtiden och värna om hållbarhet i samhället är det viktigt att vi i den nya branschen engagerar oss tillsammans. Därför har vi nu skapat Power Circle Summit, som med jämna mellanrum ska samla landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare till att lyfta sina tankar kring innovationsteknik och strategi.

> LÄS MER OM POWER CIRCLE SUMMIT

För frågor kontakta:
Malin Hansson, projektledare Power Circle
+46 (0)70-280 3161, malin.hansson@powercircle.org

Annika Persson, Svenska Mässan
+46 (0)31-708 80 43, annika.persson@svenskamassan.se

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bland annat välrenommerade Upper House Dining, Heaven 23, West Coast och italienska Incontro. Från och med 2014 drivs koncernens mässverksamhet i eget dotterbolag, Svenska Mässan AB.

Svenska Mässan Stiftelse har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på 900 Mkr och generar årligen drygt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.