Skip to main content

Inför Besöksnäringskongressen: ”Hållbarhetsfrågorna är avgörande för turismen”

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2016 14:16 CET

Hållbarhet, i vid mening, står i fokus inför andra upplagan av Svensk Besöksnäringskongress:
- Klimatförändringen, ekonomisk osäkerhet, migration och internationella konflikter har en direkt påverkan på vår näring, säger Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism.

Drygt 500 deltagare från hela näringen samlas till Svensk Besöksnäringskongress i Kongresshallen på Svenska Mässan i Göteborg, torsdag 17 mars.

I fjol var huvudmålet att samla näringen och svetsa samman de ingående branscherna. I år har kongressen breddats och specialiserats. Ett gemensamt förmiddagsprogram följs av ett flertal parallella spår under eftermiddagen.
- Under förmiddagen tar vi oss an stora, brännande frågor som berör hela näringen och dess framtid. På eftermiddagen kan man fördjupa sig i olika specialområden, förklarar Magnus Nilsson.

Huvudgäst är Marco Favilla från FN:s turismorgan UNWTO. Han kommer att tala om det särskilda ansvar turismen bär för en hållbar utveckling.
- Vår näring är speciell, då den både är en del av lösningen och problemet. Samtidigt som resandet påverkar klimatet blir orörd natur och god miljö allt viktigare argument för turismen, säger Magnus.
- Det märker vi inte minst i Sverige, som ligger långt fram i dessa frågor. Samtidigt upplevs vi som en trygg och säker destination. Den ökande oron runt om i världen kan faktiskt gynna svensk turism.

Som exempel lyfter han fram att charterbokningarna till Turkiet i år har minskat kraftigt.
- Vi tror att många svenskar istället väljer att semestra på hemmaplan, vi ser också ökande turistströmmar från bl a Norge och Tyskland. Och en kraftig ökning av turister från länder utanför Europa.
2015 ökade den utomeuropeiska turismen till Sverige med över 20 procent, framförallt från länder som Kina, Indien och USA.

Nya trender för resor och turism tas upp i flera programpunkter. En gäller ”sharing economy”, som innebär att man under semestern byter t ex bostad och bil med någon person i ett annat land.
- Det är en utveckling som accelererat i takt med digitalisering och mobil teknologi. Problemet är att fenomenet är helt oreglerat, säger Magnus.
- Vad händer om någon kraschar din bil? Hur ser konsumentskyddet ut, vilken lagstiftning gäller? Dessutom kommer skattefrågor och annat in, som riskerar att snedvrida konkurrensen.

Kongressen uppmärksammar också att det nu är halvtid för den nationella strategin för svensk besöksnäring.
Målet är att öka omsättningen till 500 miljarder kronor under en tioårsperiod, till år 2020. I fjol omsatte näringen 269 miljarder kronor och genererade 159 000 helårsarbeten.
- Vi ska nå målet, men det kanske dröjer en bit in på 20-talet, säger Magnus. Han menar att besöksnäringen, hursomhelst, fått en helt ny status:
- Vi utgör idag är en av Sveriges viktigaste basnäringar. Det inser även näringsdepartementet.

Svensk Besöksnäringskongress arrangeras den 17 mars på Svenska Mässan i Göteborg och samlar aktörer från alla branschsegment. Arrangör är Svensk Turism i samarbete med Svenska Mässan.

> LÄS MER OM SVENSK BESÖKSNÄRINGSKONGRESS

För frågor kontakta:

Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism, tfn 0706-55 99 59.
Farhad Kakavand är affärsansvarig på Svenska Mässan, tfn 031-708 81 44.

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år besöker cirka 1,8 miljoner mötesplatsen. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se