Skip to main content

Innovationer revolutionerar energimarknaden

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2016 11:50 CET

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan talar på Power Circle Summit den 15 mars 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

På senare tid har vi bevittnat en stark global trend på energiområdet där tillämpning av förnybar energi, effektiv användning och digitalisering leder till långtgående förändringar av hela energimarknadens funktion. Användarna tar för sig av den nya tekniken och nya spelare gör entré i energimarknaden. Samtidigt får aktörerna i de traditionella centrala ledningsbundna energisystemen arbeta med vikande lönsamhet och tillbakagång.


Under temat ”Innovationer revolutionerar energimarknaden” kommer diskussioner om energimarknadens snabba förändring att stå i fokus i samband med konferensen Power Circle Summit den 15 mars 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Bland talarna märks: Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige; Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova; Per Langer, vd Fortum Sverige; Charlotte Bergqvist, styrelseordförande Power Circle; Ibrahim Baylan, energiminister; Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten; Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan; Magnus Hall, koncernchef Vattenfall; Elisabeth Harstad, CEO, DNV GL Energy; Diego Pavia, CEO KIC InnoEnergy

Jonas Abrahamsson, Koncernchef E.ON Sverige:
- Den snabba tekniska utvecklingen ger kunderna möjlighet att aktivt delta i energimarknaden och ställa nya krav på hållbara energilösningar. Kunderna kan få bättre service och nya tjänster, framförallt digitala. Många kunder kan även välja om de vill bli elproducenter. Det innebär en branschglidning som skärper konkurrensen för energimarknadens nuvarande aktörer.

Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova:
- Vi ser hur man i många länder nu satsar på hållbar stadsutveckling, något som kan bli en hävstång för innovation eftersom det inbegriper så många områden, alltifrån bostadsbyggande till trafiklösningar och energisystem. Det kommer att krävas helt nya samarbeten, där aktörer inom olika branscher och samhällssektorer samarbetar för att få fram nya lösningar.

Magnus Hall, Koncernchef och VD Vattenfall:
- På en marknad i förändring måste Vattenfall jobba mer med innovation än någonsin, både genom att bygga partnerskap med små, innovativa företag och samtidigt uppmuntra och skapa utrymme för att nya idéer och affärsmodeller ska kunna växa inom bolaget. Det handlar om att knyta till sig ny teknik och samtidigt möta kunderna närmare och på nytänkande sätt.

Pressackreditering görs till press@svenskamassan.se

Power Circle Summit samlar med jämna mellanrum landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi.
Banbrytande teknik som självförsörjande energisystem hos kunderna i kombination med det uppkopplade samhället har potential att snabbt visa vägen till ett förändrat affärslandskap. > LÄS MER OM POWER CIRCLE SUMMIT

För frågor gällande Power Circle Summit: Malin Hansson, projektledare Power Circle
+46 (0)70-280 3161, malin.hansson@powercircle.org Annika Persson, Svenska Mässan
+46 (0)31-708 80 43, annika.persson@svenskamassan.se

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och inkluderar tre verksamhetsdrivande bolag: Gothia Towers AB, Svenska Mässan Mässor och Möten AB och Bok & Bibliotek i Norden AB. Ambitionen är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Varje år besöker drygt 1,5 miljoner människor mötesplatsen. Svenska Mässans ändamål är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,5 miljarder i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen. Koncernen har drygt 750 årsanställda. Läs mer på www.svenskamassan.se