Skip to main content

Kraftig ökning på TUR 2006!

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2006 23:21 CEST

Storartad - både publikt och kommersiellt.

Så kan TUR 2006, som avslutades idag, söndag, sammanfattas.

Mässan lockade 53 000 besök, en ökning med 5 500 mot i fjol. Drygt 4 000 affärsmöten registrerades - en ökning med hela 60 procent!•• Rese- och turistindustrin upplever ett rejält uppsving, vilket speglades på årets TUR, som blev en av den främsta kommersiella mötesplatsen i mässans 23-åriga historia.

Trots att fjolårets mässa var den bästa dittills är årets siffror ännu vassare:

1 300 direkta utställare (mot 1 200 i fjol) representerade drygt 2 100 företag (mot 2 000 i fjol) från 94 länder (mot 91 i fjol).

Nettoytan 15 700 m2 innebär i realiteten en ökning med 1 400 m2. Fjolårets nettoyta var visserligen högre (16 700 m2). Men då upptogs 2 400 m2 av avdelningen för husvagnar och husbilar, som i år lyftes ut från TUR.

Även publiksiffrorna putsades rejält: totalt noterades 53 000 besök (mot 47 700 i fjol). Fackdagarna (torsdag-fredag) hade knappt 20 000 besök (inkl entréer av utställare), medan 33 000 besökte TUR under publikdagarna (lördag-söndag).•• TUR 2006 blev också den mest intensiva affärsmässan hittills. Det internetbaserade systemet för mötesbokning, som underlättar för säljare och köpare att finna varann, har blivit alltmer populärt.

- Vi har registrerat fler än 2 500 förbokade affärsmöten via vår hemsida, konstaterar Johan F Lundberg, mässansvarig för TUR.

- Ytterligare drygt 1 500 affärsmöten bokades när köpare och säljare träffades på MötesForum vid mässans början. Och då talar vi bara om affärsmöten som vi känner till.•• Utställarna är också oerhört nöjda, enligt Johan F Lundberg.

- Medelbesökaren stannade avsevärt längre i år, vilket är ett gott tecken, säger han.

- Detta har också uppfattats av många utställare, som uttrycker en stark framtidstro. Många företag uppger att de fått ett så starkt gensvar att de går mot en rekordsäsong, både volym- och resultatmässigt.•• För att öka affärsnyttan av TUR introducerades i år TRIP (Travel Industry in Progress), ett seminarium för branschfolk, som hölls på onsdagen - dagen före mässans öppning.

Seminariet, som har RTS som huvudarrangör, planeras återkomma vid flera tillfällen under året - även på kommande TUR-mässor.

- Tanken är att utveckla näringen genom föra samman beslutsfattare inom turistsektorn med entreprenörer och riskkapitalister, säger Johan F Lundberg.

- Vi hade nästan 300 deltagare, bl a kom ett 50-tal genom ISA (Invest in Sweden Agency), flera av dem från utlandet. Utfallet kändes väldigt bra, med en rad goda idéer och givande diskussioner.

Ytterligare ett 100-tal utländska köpare inom turistnäringen besökte mässan, då Swedish Workshop, i Turistrådets regi, genomfördes i Göteborg i anslutning till TUR.

- På TUR fick svenska regioner och destinationer tillfälle att visade upp sig för de utländska researrangörerna. Vi noterade från många håll ett växande intresse för Sverige som turistland.•• TUR är Nordens ledande rese- och turistmässa och arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg sedan 1984. TUR 2007 äger rum 22-25 mars.Vill du veta mer? Ring Johan F Lundberg, tfn 031-708 80 35 eller 0708-80 80 67.