Skip to main content

Kreativa yrken i fokus på Kunskap & Framtid på Svenska Mässan i Göteborg, 14-16 november

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 14:23 CET

Kreativ kompetens riskerar bli en bristvara i framtiden, säger Sofia Höfner Skogh, rektor på Tillskärarakademin.
Det finns många, spännande karriärmöjligheter inom kreativa yrken och flera av de export-sektorer med störst tillväxt i Norden just nu är film, musik och design.

Samtidigt visar en färsk undersökning från Adobe att mer än varannan svensk ungdom väljer bort kreativa utbildningar eftersom de uppfattar arbetsmarknaden som osäker. Detta håller nu på att att bli ett problem för svensk industri, som efterfrågar medarbetare som lärt sig tänka kreativt.

För att motverka trenden och lyfta fram karriärmöjligheterna inom kreativa yrken, samlas nu ett tiotal utbildningsaktörer inom hantverk, konst, design och mode på nya Kreativa Torget på Kunskap & Framtid den 14-16 november. 

Initiativtagare till Kreativa Torget är Sofia Höfvner Skogh, rektor på Tillskärarakademin och representant för organisationen Fria Konst- och Hantverksutbildningar.

- Vi som jobbar med kreativa utbildningar och har nära kontakt med industrin ser att det håller på att bli ett problem att unga inte vågar satsa på kreativa utbildningar. Redan nu säger till exempel flera stora svenska aktörer inom modebranschen att de ser en kvalitetsskillnad på nya medarbetare i dag jämfört med för några år sedan då fler hade kreativa utbildningar bakom sig, konstaterar hon.

Sedan den nya gymnasiereformen infördes för några år sedan har nära en fjärdedel av alla landets gymnasiala hantverksprogram tvingats lägga ner på grund av minskad efterfrågan. Det här sviktande intresset för konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar, i kombination med minskande barnkullar, oroar både utbildningsarrangörer och det svenska näringslivet.

- Vi måste lyfta fram de kreativa utbildningarna mer. För tvärtemot vad många unga och deras föräldrar tror, finns det stor potential för den som väljer en kreativ utbildning, säger Sofia Höfvner Skogh. Efterfrågan på människor som lärt sig tänka kreativt finns hos företag i många olika branscher, allt från H&M till Volvo och Astra Tech.

Förutom en reell efterfrågan på kreativt utbildade personer så finns det också en stark samhällstrend där allt fler inser vikten av att sträva mer mot ett hållbart samhälle. Och även i detta sammanhang blir hantverkskunskap en viktig framtidsfaktor.

- Jag är övertygad om att yrken som skräddare, modister och många andra hantverksyrken kommer ha en viktigare roll i framtiden, säger Sofia Höfvner Skogh.

De ungdomar och föräldrar som är sugna på att veta mer om utbudet av kreativa utbildningar har mycket att hämta på årets Kunskap & Framtid. Under torsdag till och med lördag finns ett tiotal utbildningar samlade på Kreativa Torget, som också har ett eget scenprogram där utbildningar och företag berättar mer om möjligheterna för morgondagens kreatörer och hantverkare.

- En liten skola kan ibland ha svårt att göra sig hörd och synlig på en stor mässa. Men genom att samla de kreativa utbildningarna på ett ställe tror vi att det är lättare att nå fram budskapet om vilka karriärmöjligheter utbildningar de kan erbjuda, säger Hanna Wedin mässansvarig för Kunskap & Framtid.


För mer information om Kunskap och Framtid och Kreativa Torget, kontakta:

Hanna Wedin, mässansvarig Kunskap & Framtid 
Tfn +46 31 708 80 62, +46 708 808072
 eller se www.kunskapframtid.se
E-post: hanna.wedin@svenskamassan.se

Sofia Höfvner Skogh, rektor Tillskärarakademin 
Tfn +46 705 23 74 37

Fakta om Kunskap & Framtid
På Kunskap & Framtid, som arrangeras den 14-16 november, är målsättningen är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. På Kunskap & Framtid får besökarna svar på frågor om jobb, arbetsmarknad, studier, studieekonomi, studera som vuxen, utlandsstudier och karriärplanering. Utställare är bl.a. högskolor/universitet, folkhögskolor, vuxenutbildningar, privata utbildningsanordnare, kvalificerad yrkesutbildning, utländska skolor, förmedlare av utländska utbildningar. arbetsgivare, branschorganisationer, myndigheter och förbund.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen om ungdomars syn på kreativa utbildningar har genomförts av analysföretaget YouGov på uppdrag av Adobe. Sammanlagt har 2008 intervjuer genomförts i de nordiska länderna mer personer i åldrarna 15-25 år under perioden juli och augusti i år.

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 600 anställda, en omsättning på cirka 900 Mkr och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.