Skip to main content

Litauen i fokus – succé!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 09:49 CEST

Yttrandefrihet – 2006 års tema på Bok & Bibliotek!

- Vi är mycket nöjda med Litauens medverkan på Bok & Bibliotek – en succé, säger Liana Ruokyte, kulturattaché vid Litauens ambassad i Stockholm. Seminarierna och andra program har varit välbesökta och vi har fått många nya kontakter i vår monter. Redan i år har 7 böcker kommit på svenska och under mässan har flera svenska förlag visat intresse för våra författare, vilket är mycket glädjande, säger Liana Ruokyte, som har varit den sammanhållande länken för hela Litauen-satsningen i Göteborg.

30 litauiska program har genomförts, både seminarier, scen- och monterprogram. 17 författare, varav 11 poeter, har deltagit och totalt har 40 personer från Litauen medverkat i programmen. Hela den litauiska delegationen har bestått av 170 personer. Musiker och författare och har också deltagit i två mycket välbesökta evenemang kring jazz och poesi på Jazzklubben Nefertiti och Konsthögskolan Valand.

- Detta är bara början och en mycket bra start för ett fortsatt samarbete, säger Liana Ruokyte, som redan nu kan meddela att Litauen kommer tillbaka 2006.

- Litauens lyckade satsning har gjort att andra länder också vill synas på Bokmässan, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek. Redan nu diskuterar vi teman för både 2007 och 2008 och framförhållningen blir allt viktigare.

Yttrandefrihet – 2006 års tema på Bok & Bibliotek

Yttrandefriheten är i fara runtom i världen. Författare och förläggare trakasseras, åtalas, fängslas, torteras, till och med dödas i många länder. I västerländska demokratier har kampen mot terrorismen medfört hårdare övervakning av medierna och lett till lagstiftning som inskränker yttrandefriheten. Inskränkningarna i yttrandefriheten berör de flesta länderna i världen.

Yttrandefriheten blir huvudtema på Bok & Bibliotek 2006. Det sker i samarbete med International Publishers’ Association (IPA), de nordiska centren av International PEN och andra organisationer med starkt intresse för försvaret av det fria ordet. Till mässan inbjuds författare, förläggare, företrädare för organisationer, politiker samt andra intellektuella till diskussioner och debatt.

- I dag är det absolut nödvändigt att förläggare i hela världen mer aktivt både försvarar och vidgar yttrande- och utgivningsfrihetens gränser. Som förläggare är vi den fria tankens väktare. För IPA och PEN erbjuder samarbetet med Bok & Bibliotek en utomordentlig och hedrande möjlighet att verka för det fria ordet, säger Lars Grahn, ordförande i IPA:s kommitté Freedom to publish.

Från ordförandena i de nordiska PEN-klubbarna beklagar man det dystra faktum att författare och förläggare fortfarande förföljs på så många håll. De betonar hur viktigt det är att arbeta tillsammans för att förändra dessa förhållanden, som hotar fred och kultur i hela världen.

IPA grundades i Paris 1896 och företräder förlagsbranschen i hela världen genom 78 nationella, regionala och specialiserade förläggarföreningar i 66 länder. Internationella PEN grundades i London 1921 och är representerad i hela världen genom 138 centra i över 100 länder. Båda organisationerna är erkända som non-governmental organisations med rådgivande ställning i FN. De kämpar för den grundläggande rätten att publicera, läsa och skriva genom att försvara författarnas och förläggarnas rätt att verka i full frihet.

Mångkulturåret uppmärksammas

År 2006 har av regeringen utlysts som ett Mångkulturår i Sverige. Syftet är att öka möjligheterna för alla att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. På Bokmässan 2006 kommer Mångkulturåret att uppmärksammas med seminarier och andra program.


Besökssiffror presenteras på www.bok-bibliotek.se, kl 17.30, söndag 2 okt.


Bok & Bibliotek hålls den 21 - 24 september 2006!

För frågor, kontakta:

Birgitta Jacobson Ekblom, informationschef, Bok & Bibliotek
tel 031 -708 84 05, 0706 – 21 94 53, bje@bok-bibliotek.se

Liana Ruokyte, kulturattaché, Litauens ambassad, 0704 – 91 77 30, culture@litemb.se

Lars Grahn, ordförande i IPA:s kommitté Freedom to publish
08 – 453 86 14, 0705 – 88 34 50, lars.grahn@nok.se

Björn Linnell, ordförande i Svenska PEN, tel 0708 – 19 08 32, b.linnell@telia.com

Bok & Bibliotek 2005

Besökare - presenteras på www.bok-bibliotek.se kl 17.30 söndag 2 okt

Utställare 840


Utställningsyta 11 882 kvm

Länder representerade bland utställarna 22

Seminarier 468


Medverkande i seminarier 800

Länder representerade bland medv erkande ca 30

Totalt antal programpunkter 2 200

(seminarier, monteraktiviteter, scenprogram)

Totalt antal medverkande 1 700


Ackrediterade journalister (prel) 1 366

International Rights Center 36