Skip to main content

Lyckad satsning på Brasilien

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 09:24 CEST

Bokmässan 2014 kan summeras som en av de mest internationella hittills. Över 3200 programpunkter och mer än 2300 personer från 46 länder har medverkat på årets mässa där den brasilianska litteraturen har stått i fokus.

Fokuset på den brasilianska litteraturen har varit en succé, med många välbesökta seminarier, monter- och scenprogram.
– Det är en stor ära för Brasilien att ha varit i fokus när Bokmässan i Göteborg firar sitt 30-årsjubileum. På detta prestigefulla evenemang bestod den brasilianska delegationen av 24 romanförfattare, poeter, dramatiker och litteraturvetare. Med sin blandade kulturella bakgrund är de representativa för vårt lands rika, samtida litteratur. Vi är övertygade om att Brasiliens medverkan på Bokmässan har bidragit till att öka svenskarnas intresse för brasiliansk litteratur, som under de senaste åren har tilldragit sig alltmer uppmärksamhet över hela världen, säger André Maciel, chef för kulturavdelningen vid Brasiliens utrikesdepartement.

Röster från Katalonien
Det starka katalanska inslaget på Bokmässan 2014 har också varit framgångsrikt, och har resulterat i avtal om översättningar till svenska. 
– För första gången deltog vi med Röster från Katalonien på Bokmässan i Göteborg och det kunde inte ha börjat bättre. Det är nu klart att Jaume Cabrés roman Jo confesso kommer att ges ut på svenska av förlaget Incognito. Andra svenska förlag har också visat stort intresse för katalanska författare som har medverkat på mässan. Dessa är Najat El Hachmi och illustratören Mariona Cabassa, som inte finns översatta till svenska tidigare, liksom Albert Sánchez Piñol och Javier Cercas. Vi känner att detta bara var början. Vi kommer tillbaka, säger Josep Marcé, vd för Institut Ramon Llull.

Skolfrågor och läsning
Stort fokus har legat på skolfrågor och läsning under Bokmässan 2014. 
– Vi noterar att det har varit ett stort intresse kring skolfrågor på mässan i år. Området Molnet har fått en ny inriktning, med fokus på lärande, digitalisering och läromedel där goda exempel har lyfts fram. Läsningen har stått i centrum bland annat i form av en stor satsning från Kulturrådet på Ung Scen. Även på Digitala Torget har läsningen fått stort utrymme med tonvikt på morgondagens läsande och läsare genom programpunkterna Future Reading, säger Maria Källsson, mässansvarig för Bokmässan.

Ungern i fokus 2015
Nästa år sätter Bokmässan fokus på Ungern – ett land med en lång och stark litterär tradition. Temasatsningen genomförs i samarbete med Balassi-institutet, det ungerska kulturinstitutet. 
– Det är tredje året i rad som Ungern deltar på Bokmässan. Vårt mål som fokusland är att spegla den mångfald som kännetecknar den ungerska litteraturen och synliggöra alla oavsett ålder, kön eller grupptillhörighet. Vi vill också ge den svenska publiken en mångfacetterad bild av det ungerska samhället och en inblick i aktuella samhällsfrågor. Vi är övertygade om att kulturen är en bro mellan människor och länder, en bro som binder ihop. Att vara fokusland på ett forum som har en trettioårig tradition är en unik möjlighet till ökad förståelse och fördjupade relationer mellan olika kulturer och länder. Vi känner oss hedrade och ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Bokmässan och alla andra samarbetspartner, säger Emöke Andersson Lipcsey, Balassi-institutets representant i Sverige.
Redan nu står det klart att den ungerske författaren Péter Esterházy har tackat ja till att medverka på Bokmässan 2015.

Röster från Island
Vid sidan om det ungerska huvudtemat kommer en rad isländska författare att medverka under rubriken Röster från Island.

Yttrandefrihet
Bok & Bibliotek har i samarbete med Göteborgs universitet initierat ett tvåårigt projekt om yttrandefrihet som når sin kulmen 2016 då Tryckfrihetsförordningen, en del av Sveriges grundlag, firar 250 år. Startskottet går på Meg, Mediedagarna i Göteborg, 5-6 mars 2015. 
– Yttrandefrihet har genomsyrat Bokmässan alltsedan starten och var huvudtema 2006 då vi samarbetade med PEN International och International Publishers Association. Nu gör vi återigen en stor satsning och bjuder in andra aktörer som arbetar med yttrandefrihetsfrågor att bygga temat tillsammans med oss. Syftet är att uppmärksamma vikten av det fria ordet och att skapa en internationell dialog om tryckfrihet och yttrandefrihet, säger Anna Falck, vd för Bok & Bibliotek 

Bokmässan 2015 äger rum 24 - 27 september.

För mer information, kontakta
Birgitta Jacobsson Ekblom, kommunikationschef
tel 031-708 84 05, bje@bokmassan.se