Skip to main content

Meddelande från Svenska Mässan Gothia Towers rörande Folkhälsomyndighetens förslag

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 18:00 CET

Utifrån ett stort intresse från media med anledning av coronaviruset vill Svenska Mässan Gothia Towers gå ut med följande information.

Folkhälsomyndigheten har den 11 mars gjort en hemställan till regeringen och föreslagit att begränsa allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare. Svenska Mässan Gothia Towers agerar i enlighet med detta förslag, då vi antar att regeringen kommer att följa denna rekommendation.

Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.

Just nu pågår Underhållsmässan 2020 på Svenska Mässan. Detta arrangemang kommer inte att vara öppet 12-13 mars. Utställare, samarbetspartners och besökare kommer att informeras.

I verksamheten ingår också hotell och restauranger. Dessa påverkas i dagsläget inte av beslutet. I händelse av nya riktlinjer eller beslut har vi goda rutiner och beredskap på plats.

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

  • På vår mötesplats finns skyltar och instruktioner om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning
  • Vi utför mer frekvent städning av publika utrymmen
  • Desinfektionsmedel och tvål finns på alla toaletter
  • Stationer med desinfektionsmedel finns utplacerade vid entréer
  • Vi har också sjukvårdsutbildad personal tillgänglig under alla arrangemang

Besökare som planerar komma till Svenska Mässan Gothia Towers och känner av sjukdomssymptom eller nyligen besökt riskområden, listade på Folkhälsomyndighetens hemsida, ber vi stanna hemma.

I nuläget har Svenska Mässan Gothia Towers inga ytterligare kommentarer rörande vidtagna åtgärder eller övrig påverkan på situationen.

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse, som varje år genererar drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is one of Europe’s largest fully integrated meeting places with a unique city-centre location. The Group creates and hosts exhibitions, events, hotels, restaurants, spa and a theatre – everything under one roof. Around 2 million people are annually welcomed to the meeting place. The Swedish Exhibition & Congress Centre Group is owned by a private, independent foundation; The Swedish Exhibition & Congress Centre Foundation, that generates over 3,2 billion SEK in tourism industry revenue yearly.