Skip to main content

Medicinska Riksstämman 2010: Hur kan vi få en jämlik vård?

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 14:24 CET

Tre dagar fullmatade med medicinska nyheter, debatter, seminarier och utställning står för dörren.
På onsdag 1 december drar årets Medicinska riksstämma igång.

Det vetenskapliga programmet vid årets Riksstämma, 1-3 december 2010 på Svenska Mässan i Göteborg, är imponerande:
över 2 000 programpunkter, uppdelade på 59 sektioner och föreningar.
I år är stämman även öppen för landets alla sjuksköterskor, som också varit med och utformat seminarieprogrammet.
Utställningen har samlat 170 utställare inom både sjukdomsområden och allmänna områden.

Årets tema: “Jämlik vård ger bättre hälsa”
Vi vill gärna tro att vårt samhälle och vården är jämlik. Årets stämma kommer att visa att så inte är fallet. Ålder, kön, etnisk ursprung eller socioekonomisk status ska inte påverka vårdinsatsen, men hur ser verkligheten ut?
I seminarier och föredrag diskuteras prioriteringar, individuella bedömningar, lagar och etik.
Jämlikhetstemat gäller inte bara svenska förhållanden. Stämman blickar också bortom våra egna gränser: bl a talar professor Johan P Mackenbach vid allmänna mötet om västvärldens misslyckande att skapa en jämlik hälsa.

AIDS-dagen uppmärksammas
Internationella AIDS-dagen sammanfaller med Riksstämmans öppningsdag, 1 december, vilket återspeglas i flera programpunkter.
Symposiet om Global Hälsa (Sal K2/3, kl 14.30-16) med Hans Rosling som moderator, diskuterar bl a spridningen av HIV, dagens kanske största globala folkhälsoproblem. 33 miljoner människor lever idag med HIV eller utvecklad AIDS.
Dagen därpå, 2 december, ges en unik möjlighet att lyssna till Judy Mikovits, upptäckaren av retroviruset XMRV (Sal H2, kl 8.30-10).

Alkoholfritt på Hälsotorget
Våra livsstilar står i fokus påHälsotorget, som ligger mitt i utställningen och i år blir större än någonsin.
Denna gång medverkar de tunga aktörerna Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
- Vi vill synliggöra och diskutera de nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande som Socialstyrelsen introducerar, säger samordnaren Göran Boëthius.
Alkohol, tobak, kost och fysisk aktivitet är Hälsotorgets fyra hörnpelare. Här finns en scen där experter, som medverkat i stämmans vetenskapliga program, kommer för att diskutera och hålla femminuters anföranden. Även beslutsfattare på olika nivåer medverkar.
- En ambition är att visa fram goda exempel, berättar Göran Boëthius.
Det gäller bl a insatser mot rökning, t ex värdet av att vara rökfri i samband med operation. SKL:s del i den nationella cancerstrategin presenteras, liksom Systembolagets IQ-initiativ för att minska alkoholskador.
Det blir provsmakningar av alkoholfria drinkar. Besökarna kan också njuta av nybakat bröd med näringsrika röror. En rad aktiviteter och tipspromenader planeras. Dessutom utdelas stegräknare till Hälsotorgets besökare. Ett fint pris utlovas till den som går mest under dagen.

Frisk med muffins
Fria Bröd AB i Göteborg är en av årets nya utställare. Ett bageri, alltså. Men ett ganska speciellt: Sveriges största producent av glutenfria brödprodukter.
- Det är väl unikt att ett bageri ställer ut på Riksstämman, funderar Nanna Mossberg, dietist på Fria Bröd.
- Men vi vill framförallt nå ut till distriktsläkare och vårdcentraler. Vi vet att sjukdomen celiaki, som medför glutenintolerans, är underdiagnostiserad. Därför har vi tagit fram en broschyr, i samarbete med experten Anneli Ivarsson, docent och överläkare vid Umeå universitet.
Anneli håller också en daglig föreläsning på Dagens Medicin Agenda/Stora Scenen under rubriken “Celiaki - från barnsjukdom till folkhälsoproblem”.
Sjukdomen upptäcktes så sent som på 1950-talet hos barn med uppsvällda magar och tillväxtproblem. Numera upptäcks celiaki i alla åldrar. Symptomen är ofta diffusa: trötthet, nedstämdhet, tarmproblem, humörsvängningar. Diagnostiken har förbättrats, men ändå bär många ovetande på sjukdomen.
- Vår främsta målsättning på mässan är att öka medvetandet om sjukdomen och att den faktiskt går att leva med. Och att glutenfria livsmedel innebär en enorm skillnad, säger Nanna som erbjuder provsmakning av bröd och muffins i montern.

Tandhälsan - en jämlikhetsfråga
Karolinska Institutet är en av de största återkommande utställarna på Riksstämman. Såäven i år.
- Vi är det enda renodlat medicinska universitetet i Sverige, därför är det viktigt att vara med och synas, säger Gunhild Kullenberg, mässansvarig projektledare på KI.
På mässan vill man informera om KI:s grund-, vidare- och forskarutbildningar samt fristående kurser.
- Vi får frågor om alla slags utbildningar på Riksstämman. Även grundutbildning, vilket kan tyckas märkligt. Men vi möter ju inte bara läkare utan även annan sjukvårdspersonal på stämman, bl a en ökande andel sjuksköterskor.
- Därför har vi i år även en studievägledare i montern.
I montern kommer man också att ha en hel del litteratur från det egna förlaget KIUP, Karolinska Institutet University Press, till försäljning.
- Det är böcker skrivna av våra egna forskare. De brukar vara oerhört populära, t o m bland läkare.
KI knyter också an till årets tema, Jämlikhet i vården, genom föredraget“Tandvård och vård på lika villkor?“ med tandläkaren Patricia De Palma (Dagens Medicin Agenda/Stora Scenen 1 december kl 11).
- Alltfler, utom politikerna, inser att munhälsan inverkar på patientens övriga medicinska status. Att munnen är en del av kroppen, helt enkelt. Detta är i hög grad en jämlikhetsfråga.

Kostnadsfritt scenprogram
Som besökare på mässan kan du ta del av en rad intressanta föredrag, debatter och intervjuer påDagens Medicin Agenda/Stora Scenen. Några exempel:
>> Socialstyrelsen bjuder in till en debatt kring “Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - hyllvärmare eller användbart verktyg?” (1 december, kl 16-17).
>> AIDS-dagen följs upp med en intervju med regissören och producenten Ingela Lekfalk. Hon visar klipp ur sin dokumentärfilm “Hurkunde hon”. Filmen handlar om Lillemor som drabbades av HIV som 19-åring. Senare gifter hon sig och får två barn, utan att tala om att hon bär på HIV. Tystnaden ger henne 2,5 års fängelse (2 december kl 10-12).
>> Svensk Sjuksköterskeförening firar i år 100-årsjubileum. Föreningens ordförande Ania Willman, Svenska Läkaresällskapets ordförande Margareta Troein Töllborn och Anna Götlind, författare till boken “Bilder av sjuksköterskan” möts i ett samtal kring sjuksköterskans roll. (2 december kl 12-13).

Vill du veta mer? Ring Nils Conradi, generalsekreterare för Medicinska riksstämman, tfn 031-343 90 61 eller Ann-Margret Avellan, mässansvarig för Medicinska riksstämman på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 50.
Mer information finns på
www.riksstamman.se

Svenska Mässan, 412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444