Skip to main content

Nu tar Anna Lena över Scanpack!

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:40 CEST

Scanpack, den största mässan alla kategorier på Svenska Mässan, får ny projektledning.
Anna Lena Friberg tar över Skandinaviens största förpackningsmässa efter Siv Edlund. Räkna med förändringar!


 1 september blir Scanpack-teamet komplett, med Anna-Lena Friberg som ny mässansvarig. Vid sin sida får hon Susanne Rydberg, med rutin från projektet, samt nyanställda Pernilla Sandberg.
Rutin har definitivt också Anna-Lena. Hon började på Svenska Mässan 1995 och har arbetat med ett flertal projekt, t ex Läkarstämman, Tandläkarstämman och Scanplast.

– Jag ser verkligen fram emot att få jobba med Scanpack, säger hon.
– Framförallt vill jag skapa goda relationer. Min första uppgift blir att resa runt i landet och lyssna på industrins företrädare, anpassa mässan efter deras verkliga behov!
Mässan ska självklart utvecklas tillsammans med branschen.

 Hennes ambition är att Scanpack 2012 ska överträffa förra årets mässa (som hade 508 utställare, 18 526 kvadratmeter nettoyta och 14 855 besökare).
– Det var ändå mycket starka siffror med tanke på att vi då var nere i den djupaste lågkonjunkturen, menar Anna-Lena.
– Nu ser det mycket bättre ut, därför finns det ingen anledning att ha låga mål.
Framförallt ska vi försöka höja besökartalen rejält, genom en satsning på effektiv besökarmarknadsföring, där bl a sociala medier ska användas i högre utsträckning.

 Scanpack har en stark nordisk prägel. Anna Lena Friberg vill gärna se en ökad internationalisering. Dels vill hon vidareutveckla samarbetet med Tyskland, Benelux, Polen och Baltikum, dels blickar hon på den gigantiska asiatiska marknaden.
– Vi hade delegationer från Japan och Indien på plats förra året. Det är något vi vill jobba vidare på, förklarar hon.
– Sverige är visserligen en liten marknad men vi har ett betydande know how. Vi är t ex världsledande inom forskning på bl a cellulosaområdet

 Hon tror att Scanpacks internationella profil kan stärkas av att lyfta fram sådant som vi i Skandinavien är speciellt bra på, t ex utvecklingen av design och ekologiska förpackningar.
– Självklart ska mässans tyngdpunkt ligga på maskiner och material, men det hindrar inte att vi lyfter fram vissa delar som kan höja intresset ytterligare ett snäpp.
– Det handlar om hur branschen ska kunna kombinera ständigt stigande krav på miljöanpassning och energisnålhet med högre kvalitet och lägre kostnader.

 Anna-Lena Friberg vill också höja mässans attraktionsvärde genom att göra seminariesidan mer spännande, bl a genom föreläsare med spetskompetens.
– Tänk att t ex få hit chefsdesignern på Apple. Succén med Iphone m m bygger ju inte bara på teknik, utan också i hög grad på design och förpackningar.
– Att få veta hur Apple tänker kring utveckling av förpackningar, hur man ser på framtiden – det vore en dröm…Vill du veta mer? Ring Anna Lena Friberg, mässansvarig för Scanpack på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 68. E-post: annalena.friberg@svenskamassan.se