Skip to main content

Ny lag lockar hela branschen till Persontrafik 2012

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 11:06 CET

Den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 1 januari 2012 innebär stora förändringar för kollektivtrafiken. 
Det har skapat ett rekordintresse för mässan Persontrafik i Göteborg i november. 
– Trots att det är cirka åtta månader kvar till mässan är den redan större än senast, säger projektledare Dan Ågren. 

För andra gången samlar Persontrafik hela kollektivtrafikbranschen till en gemensam mötesplats. Årets mässa arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg, 27-29 november, och lockar alla stora aktörer i branschen. 
– Vi ser stora fördelar med en gemensam mötesplats för hela branschen där vi kan lyfta viktiga frågor och tillsammans hitta nya idéer för att utveckla kollektivtrafiken, säger Christel Wiman, nybliven vd för Branschföreningen Tågoperatörerna. 
Förutom Tågoperatörena finns ytterligare fyra medarrangörer: Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, och Sveriges Kommuner och Landsting. 
2010 var första gången alla fem stora organisationer samlades för en gemensam mötesplats om att utveckla det kollektiva resandet. Omdömena var samstämmiga, detta var något branschen behövde, precis som konferensen i anslutning till mässan. 
– Samarbete är en förutsättning för att vi ska klara den framtida kollektivtrafiken. Ska vi nå en fördubbling räcker det inte att sätta in fler bussar och fler tåg, vi måste tänka nytt och hitta nya mer flexibla lösningar, säger Anders Böcker, på Svenska Taxiförbundet, och medlem i Persontrafiks konferensråd. 
Även bakom konferensen finns de fem organisationerna. Nytt för i år är att man tillsammans tagit fram en webbsida där alla organisationernas medlemmar kan lämna tips till seminarieprogrammet. 
– Vi inom taxi tror exempelvis att vi kan bidra med nya idéer framför allt inom den flexibla kollektivtrafiken. Vi tror att mindre fordon kommer att få en viktigare roll i framtidens kollektivtrafik, säger Anders Böcker. 

Mer information: 
Dan Ågren, mässansvarig Persontrafik, tel. 0708-80 80 06 
Andrs Böcker, Svenska Taxiförbundet, tel. 0706-01 05 34 
Christel Wiman, Tågoperatörerna, tel. 0725-42 67 11 

Faktaruta: 
Persontrafik 2012 arrangeras på Svenska Mässan 27-29 november och är Nordens viktigaste mässa för kollektivtrafikbranschen. Bakom arrangemanget står Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessutom medverkar Samtrafiken som programpartner. 
Senaste arrangerades mässan i Stockholm och lockade 6 700 besökare från 18 länder och 184 utställare. 
Parallellt med mässan arrangeras branschens största konferens, som 2010 besöktes av 1 300 personer.

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 800 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.