Skip to main content

Nya regeringen storsatsar på ekologiskt jordbruk

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:27 CET

Jordbruksminister Eskil Erlandsson

Nya regeringen storsatsar på ekologiskt jordbruk

20 procent av Sveriges jordbruksmark ska vara ekologiskt certifierad 2010. Det innebär en tredubbling på tre år.

- Vi kommer inte att ändra på de mål som den gamla regeringen satte upp, säger den nye jordbruksministern Eskil Erlandsson (c).


Ove Konradsson, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, välkomnar regeringens fortsatta satsning, men skulle önska mer kraftfulla initiativ för att få ut produkterna till konsumenterna.

Eskil Erlandsson är positiv till en utökad produktion av ekologiska livsmedel.

- Men i slutändan är det konsumenternas efterfrågan som bestämmer om vi får se fler ekologiska livsmedel eller ej.

Han menar vidare att man inte kan tvinga återförsäljare eller konsumenter att handla ekologiskt. Upplysning är viktigt.

- Konsumenterna måste själva vilja välja ekologiska produkter. Därför gäller det att informera och ge bra underlag, så att konsumenterna blir mer medvetna om fördelarna med en miljövänlig och uthållig produktion.

Eskil Erlandsson ser gärna mer av så kallad positiv märkning. En ekologisk märkning som ska vara frivillig och ses som en konkurrensfördel bland producenterna.

Vad gör då regeringen för att stötta de producenter som vill odla ekologiskt?

- Inom ramen för Miljö- och Landsbygdsprogrammet (LBU) kan de söka bidrag för ekologisk odling, säger Eskil Erlandsson.

Ove Konradsson, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, välkomnar regeringens fortsatta satsning på certifierad ekologisk odling, men poängterar samtidigt behovet av att jobba ytterligare för att få ut produkterna till konsumenten.

- Som det ser ut idag erbjuds marknaden endast små volymer svenskproducerade certifierade ekologiska produkter och det finns få kanaler för distribution. Här skulle jag önska mer kraftfulla initiativ. Det gäller att förenkla för de ekologiska producenterna att nå ut till slutkonsumenten.

Alltfler svenska konsumenter väljer ekologiskt. Mellan 2004 och 2005 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med hela 42 procent. Totalt såldes ekologiska livsmedel för 3 751 miljoner kronor förra året.

- Vi är glada för att regeringen fortsätter att satsa på den ekologiska produktionen och då inte minst genom att styra mot mer certifierad mat. KRAV-certifieringen gör det enklare för konsumenterna att välja och medverka till en mer hållbar produktion, säger Marc Wester på KRAV.

Den 4-6 september 2007 arrangeras måltidsmässan Interfood på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan får ett ekologiskt tema och blir Sveriges största satsning på ekologiska livsmedel någonsin. Den kommer att innehålla flera specialutställningar och en mängd föreläsningar som handlar om ekologi.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län står bland andra som samarbetspartner till mässan.

- Vi kommer att bjuda in jordbruksminister Eskil Erlandsson till Interfood och hoppas att han har möjlighet att medverka, säger Ove Konradsson.


Detta är Interfood

Interfood är mötesplatsen för den svenska måltidsbranschen med storkök, restaurang, fastfood, livsmedel och drycker. Temat för Interfood 07 är ekologisk mat. Interfood vänder sig till tillverkare, producenter, återförsäljare, grossister, agenter och fastfoodkedjor inom måltidsbranschen i hela Norden. Här skapas nya affärer och kundkontakter genom det personliga mötet och upplevelsen.

Kontaktpersoner
Ove Konradsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
tel 0501-60 58 30, mobil 0708-531 325

Peter Berggren, ansvarig för mässan Interfood
telefon 031-708 82 01, mobil 0705-82 17 65

www.interfood.se