Skip to main content

PUBLISHERS' FREEDOM PRIZE -nytt internationellt publicistpris delas ut på Bokmässan!

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 13:42 CEST

Ett nytt årligt publicistpris, instiftat av Internationella Förläggareföreningen, delas ut på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, som äger rum den 21- 24 september. Priset, Publishers' Freedom Prize, ska gå till en person och/eller organisation som på ett framgångsrikt sätt har försvarat och främjat publicistisk frihet någonstans i världen. Prissumman är på 5 000 schweizerfrancs vilket motsvarar närmare 30 000 kr.

­- Yttrandefrihet är ofta förenad med betydande personliga risker för dem som tar den på allvar, i praktiken. Genom priset vill IPA hedra förläggare som genom visat mod är föredömen för sina kolleger, säger Lars Grahn, ordförande i Internationella Förläggareföreningens kommitté Freedom to Publish.

Yttrandefrihet är huvudtema på Bok & Bibliotek 2006. Temat genomförs i samarbete med Internationella Förläggareföreningen (International Publishers' Association, IPA), de nordiska centren av International PEN och andra organisationer med starkt intresse för försvar av det fria ordet. Till mässan inbjuds författare, förläggare, politiker, journalister och företrädare för organisationer till diskussioner och debatt.

Ett flertal seminarier arrangeras på temat Yttrandefrihet och en särskild scen, Stand up for Freedom of Expression, kommer att belysa frågor kring yttrandefrihet med ett omfattande program under mässans fyra dagar.
För frågor kontakta:
Birgitta Jacobsson Ekblom, informationschef, Bok & Bibliotek, tel 0706-21 94 53

Lars Grahn, ordförande i IPA:s kommitté Freedom to publish, tel 0705- 88 34 50