Skip to main content

Resenärens röst i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:21 CEST

Sverige saknar en rikstäckande organisation för kollektivtrafikens resenärer, något som finns i flera andra länder. I England t ex finns en nationell organisation för landets bussresenärer, NFBU, National Federation of Bus Users. Organisationen arbetar för att ta tillvara resenärernas intressen på en avreglerad kollektivtrafikmarknad, ibland i samarbete med den offentliga ombudsmannen för Londons resenärer, London Transport Uses Committé, LTUC. I september kommer Caroline Cahm, NFBU och John Cartledge, LTUC, till Sverige och mässan Persontrafik 2004 för att berätta om sina erfarenheter. Bland annat har man utvecklat en guide för vilka krav och förväntningar man som bussresenär kan ställa på hela resan.

Varje år görs i Sverige cirka en miljard resor med kollektivtrafiken. Men i dagsläget finns ingen samlad stark röst för nationens resenärer, bara ett antal mindre och lokala föreningar runt om i landet.

Branschen saknar samlad resenärsröst
-Våra medlemsföretag som kör trafik för landets trafikhuvudmän möter varje dag resenärerna som kliver på bussen, så visst har vi en bild av vad resenärerna tycker och önskar. Dessutom genomförs regelbundet olika kundundersökningar. Men en tydlig röst vore en fördel i många sammanhang där man diskuterar utveckling och nya lösningar i trafiken, säger Jan-Erik Kjellberg på Bussbranschens Riksförbund, BR.

-Flertalet av landets trafikhuvudmän har idag system för att ta hand om resenärernas synpunkter, önskemål och eventuella klagomål. Dessutom finns vår rikstäckande Kollektivtrafikbarometer. Genom träffar och uppföljningar med de entreprenörer som kör trafiken åt trafikhuvudmannen beaktas dessa. Vad resenärerna tycker är oerhört viktigt – det är ju så vi kan utveckla vår produkt, kollektivtrafiken, för att på sikt locka fler att resa med kollektivtrafiken istället för att ta egen bil, vilket i förlängningen gynnar hela samhället, säger Märta-Lena Schwaiger, vd för Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF.

Persontrafik 2004 pågår den 16-18 september på Svenska Mässan i Göteborg och är ett samarrangemang mellan Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) och Svenska Mässan. Under tre intensiva dagar på Svenska Mässan i Göteborg visar man hela den bredd som nordisk kollektivtrafik idag erbjuder. Seminarier och workshops pågår parallellt med den stora utställningen där fordon, tillbehör och ny teknik visas för besökarna. Lördagen den 18 september är mässan även öppen för allmänheten.

Vill du veta mer?
Anna Grönlund, informationsansvarig Bussbranschens Riksförbund 08-442 72 72, 070-648 24 00 Anita Stenhardt, informationschef Svenska Lokaltrafikföreningen, 08-788 08 69, 070-588 08 69