Skip to main content

Samarbete för hållbar konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 10:16 CEST

Svenska Mässan, mediakoncernen Mentor Online och näringslivsorganisationen SMGC (Sustainability and Maintenance Global Center) har idag beslutat inleda ett omfattande samarbete.

Syftet är att bidra till svensk ekonomis långsiktiga konkurrenskraft genom att identifiera och sprida idéer om teknisk och ekonomisk hållbarhet. Särskilt fokus läggs på underexponerade möjligheter.

Samarbetet kommer att bedrivas under varumärket Sustainability Circle. Det kommer att byggas upp kring tre årliga konferenser och en omfattande gemensam nyhetsspridning via ett magasin och andra informationskanaler.

- Konkurrensen hårdnar! Det gäller såväl privat som offentlig sektor. Både företag och offentliga förvaltningar måste ta tillvara alla möjligheter till en långsiktig och hållbar lönsamhet, säger Mikael Heinig, VD och huvudägare för mediaföretaget Mentor Online. Det kommer vi att bidra till!

- Svensk ekonomi, såväl privat som offentlig, behöver nya mötesplatser och nya mötesformer, som ett komplement till det vi redan erbjuder, säger Fredrik Thanche, affärsutvecklingschef på Svenska Mässan. Det personliga mötet är en viktig ingrediens liksom samverkan mellan olika medier. Det här samarbetet skapar förutsättningar för att sätta fokus på frågeställningen om teknisk och ekonomisk hållbarhet.

- Dels behöver experter träffas och byta erfarenheter. Det är alldeles för många som löser likartade problem på var sitt håll, säger SMGC:s ordförande Anders Källström. Om Sustainability Circle leder till att nya utvecklingsprojekt initieras har vi lyckats. Dels vill vi att bra idéer blir kända hos högre beslutsfattare. Det är alldeles för många bra tankar som filtreras bort på sin vandring mellan olika avdelningar och organisatoriska nivåer.

Det första gemensamma evenemanget blir Sustainability Circle Meeting i Trollhättan den 30 och 31 maj. Fokus ligger på hur underhåll kan bidra till hållbar lönsamhet.
För mer information se www.sustainabilitycircle.se
 
Vill du veta mer?
Kontakta Fredrik Thanche, affärsutvecklingschef Svenska Mässan
tfn 031-708 86 84, e-post fredrik.thanche@svenskamassan.se

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 800 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.