Skip to main content

Scanautomatic och ProcessTeknik nu på gemensam plattform: Mässtart i konjunkturuppgång bäddar för dynamiska möten

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 13:48 CEST

Ett späckat schema väntar besökarna på årets Scanautomatic/ProcessTeknik, industrins största mötesplats som slår upp portarna på Svenska Mässan i Göteborg den 26 oktober. Temat är Hållbar Produktion – och tidpunkten kunde inte vara bättre vald.

Under lågkonjunkturen har många tillverkande företag sett över sina arbetsmetoder, effektiviserat och minskat material- och resursanvändning. Nu när kurvorna åter vänder uppåt kan en utväxling på åtgärderna förväntas. Nu finns även ett uppdämt investeringsbehov att möta.

- Intresset för hållbar produktion är mycket stort ute på företagen, bekräftar Pia Nyzell, mässansvarig för Scanautomatic.
- Det finns många spännande nyheter både på produkt- och processidan som engagerade utställare är ivriga att få visa, och även övergripande finns mycket på temat att spegla under mässdagarna. Vi kan se fram emot några verkligt späckade dagar med massor av intressanta möten och synergier, säger hon.

Mycket hållbart!
Temat Hållbar produktion kommer att vara tydligt genom de tre dagar då mässorna pågår. Den nya mötesplatsen invigs från Stora Scenen tisdagen den 26 oktober av Ola Hildingsson, VD på bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Ola Hildingsson fick i fjol ta emot Stora Hållbarhetspriset för arbetet med förvandlingen av Domsjö Fabriker från traditionell, energi- och resurskrävande industri till en ny, hållbar och storskalig verksamhet med framtidsinriktad produktion och avancerad kretsloppsstruktur.

- Det är roligt att få dela med sig av våra erfarenheter, särskilt som omställningen handlar både om process och produkter, säger OlaHildingsson.
- Jag vill också poängtera att hållbar produktion inte enbart är en fråga om teknik, utan även handlar om marknad, ledarskap och visioner.

Ola Hildingsson sekonderas vid invigningen av Anders Kinnander, professor i tillverkningssystem på Chalmers tekniska högskola, och AliceBah Kunke, miljö- och CSR-chef inom Ångpanneföreningen ÅF.

- Det blir en spännande diskussion att följa, säger Ann Åfeldt, mässansvarig för ProcessTeknik.
- Vi behöver belysa alla de nya vägar där man vågar tro på den hållbara tekniken, och inse att det dessutom kan vara mycket lönsamt.

Hållbarhetstemat går igen i hela seminarieprogrammet och dominerar även övriga programpunkter på Stora Scenen, där underrubriker som effektivitet, produktivitet och energieffektivitet – centrala begrepp inom både process- och automationsindustrin – diskuteras såväl på generell nivå som i konkreta exempel.

Fjärrstyrda kexpaket på mässgolvet
Med på presskonferensen den 7 september fanns Bengt Karlsson frånABB Robot Service som presenterar en ovanlig och fantasieggande satsning tillsammans med Göteborgs Tekniska College, Göteborgs Kexfabrik och 29 andra samarbetsföretag – en komplett produktionsanläggning som med hjälp av en fjärrstyrd robot transporterar kexpaket genom fabriken. Anläggningen kommer att ställas ut och fungera på mässan, samtidigt som övervakning sker från distans.

Eva Ellerudfrån Schneider-Electric fanns också på plats för att introducera begreppet Grön automation, såväl på presskonferensen som på mässans Stora Scen. Grön automation handlar om effektiv energihantering med hjälp av dynamiska IT-system, som knyter ihop områden, plattformar och leverantörer. Nya produkter från Schneider-Electric klarar just detta och har tagits fram för både maskin- och processtyrning.

Andra highlights på stora scenen är exempelvis Charlotte Brogren från Vinnova, som pratar om Automation – Eco-Efficient Economy. JoakimBerner, huvudägare i Cristian Berner AB, talar under rubriken Hållbarhet i förändringsprocesser, ägande och företagande. På plats finns också Mackmyra Whisky som delar med sig av sin framgångssaga med produktion av whisky i Sverige.

Dagligt nyhetsflöde
För den nyhetssugne finns i år möjligheten att skapa sin egen nyhetsvandring på mässan. I entrén kan nämligen utställare själva anslå sina nyheter på en nyhetstavla.

Under de tre dagar som de båda fackmässorna pågår, hålls också ett späckat seminarieprogram där synergierna mellan de båda fackområdena blir särskilt tydliga. Delvis kopplat till seminarieprogrammet finns också som vanligt Teknikvandringar, där den som blivit biten av seminarieämnet kan fördjupa sig genom att besöka utvalda montrar och utställare.

Seminarier inom både automation och processteknik pågår som vanligt hela tiden under mässdagarna.

Inom Automation arrangeras exempelvis följande seminarier:

• Maskinanskaffning – vad behöver man tänka på? Anders Jenefeldt från Process Management inom Volvo Car Corporation ger tips om hur man utnyttjar teknik, kompetens, metoder och verktyg optimalt utan att krångla till det. Den 26 oktober, klockan 10:30.
• Automation – strategisk automatisering för offensiv och kostnadseffektiv produktion. Kerstin Dencker, Roger Lundin och Magnus Widfeldt från Swerea/IVF tipsar om hur man sätter fokus på de avsnitt i produktionen som är viktigast att utveckla och hur man tar fram scenarier för fortsatt produktionsutveckling. Den 27 oktober klockan 15:00.

Inom Processteknik arrangeras exempelvis följande seminarier:

• Att använda sin processdata för att rädda miljön. Cleantechföretaget Capee Group tipsar om hur man finner den processdata som ger de mest energisparande körsätten i en process – och vilka vinster och besparingar det kan ge långsiktigt. Den 26 oktober klockan 16:00.
• Ultraljudsbaserat mätsystem, UVP-PD, för in-line mätning av flödesprofiler och reologiska egenskaper. Johan Wiklund, disputerad forskare inom ultraljud och reologi och verksam vid SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, demonstrerar den nya teknik som gör det möjligt att mäta momentana flödesprofiler och reologiska egenskaper i processlinjen i realtid. Den 28 oktober klockan 13:30.

Mer information hittar du på www.scanautomatic.se eller www.processteknik.info.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Nyzell, mässansvarig Scanautomatic, 031-708 80 83
Ann Åfeldt, mässansvarig ProcessTeknik, 031-708 82 32

Om Scanautomatic
Scanautomatic arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg vartannat år, parallellt med ProcessTeknik. I år hålls mässan mellan den 26 och 28 oktober.
Scanautomatic presenterar komponenter för maskintillverkare, system, ny teknik och helhetslösningar inom industri- och processautomation. Scanautomatic riktar sig bland annat till Maskintillverkare, Systemintegratörer, Konstruktörer, Produktionschefer, Produktionsansvariga, Underhållschefer och Driftschefer.
Läs mer på www.scanautomatic.se

Om ProcessTeknik
ProcessTeknik är Nordens ledande processteknikmässa. Den arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg, parallellt, med Scanautomatic.
Hos ProcessTeknik visas den senaste kunskapen och tekniken inom processindustrin. Mässan är branschöverskridande men har även djupet för respektive bransch och riktar sig till Tekniker, Ingenjörer, Företagsledning, Inköps & investeringsansvariga, Underhålls-, drifts- och produktionschefer, Inköpare, Tekniska konsulter, Produktionschef och Produktionsansvariga.
Läs mer på www.processteknik.info