Skip to main content

Skolan får ny mötesplats

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 13:48 CET

Mötesplats Skola kallas en satsning riktad till lärare, förskollärare, skolledare och andra som jobbar med unga och lärande.
Startskottet går i november, i samband med höstlovet, då skolpersonal från hela Västsverige samlas på Svenska Mässan i Göteborg.


•• Bakom satsningen står GR Utbildning och Svenska Mässan.
– Vi tar ett samlat grepp kring skolfrågorna och skapar, i ett unikt samarbete, en helt ny typ av mötesplats, säger Karl Alfredsson, chef för Pedagogiskt Centrum på Göteborgsregionens Kommunalförbund.
– Det betyder också att vi upphör med många lokala fortbildningssatsningar under denna tid och ersätter dem med en central mötesplats, där inspiration och skolutveckling ska stå i fokus.

•• Premiären för den nya mötesplatsen är 1–2 november 2010 och tanken är att den ska bli årligen återkommande. Det blir både en konferensdel, som GR Utbildning ansvarar för, och en utställningsdel i Svenska Mässans regi.
Karl Alfredsson hoppas på en bred uppslutning:
– Vi brukar fortbilda närmare 2 000 lärare varje år på olika platser, under första veckan i november. Den siffran hoppas vi överträffa rejält.
– Nu bjuder vi dessutom in skolpersonal från hela Västsverige, inte bara Göteborgsregionen.

•• Fyra temaområden står i fokus i höst: förskolan, IT och lärande, entreprenöriellt lärande och inspiration.
– Det handlar om alltifrån datorns roll i utbildningen och upplevelsebaserat lärande till hur vi ska organisera skolan för att göra eleverna mogna för det samhälle som väntar, säger Karl.
– Mycket handlar också om ren inspiration, vi kommer att ha många spännande föreläsare.

•• I direkt anslutning till seminarierna skapas en utställning med alla slags läromedel, böcker, IT-verktyg, pedagogiska leksaker, m m.
– Vår tanke är att koppla ihop utställningen med olika teman, så att deltagarna direkt kan se, känna och prova på de olika hjälpmedel och lösningar som tas upp, förklarar Johan F Lundberg, business manager på Svenska Mässan.
– Men det blir ingen traditionell mässa med bara montrar. Meningen är att utställningen ska bli en naturlig fortsättning på konferensen, där man samlas och snackar vidare. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa miljöer som inbjuder till fortsatt samtal.


Vill du veta mer? Ring Karl Alfredsson, GR Utbildning, tfn 0706-99 94 50. Johan F Lundberg är business manager på Svenska Mässan, tfn 031-708 80 35 eller 0708-80 80 67.

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444