Skip to main content

Sverige har mycket att lära: Internationella IT-lösningar ger bättre vård

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:07 CEST

Internationellt finns det många spännande exempel på hur IT används i vården. I den spanska regionen Andalusien har åtta miljoner vårdtagare ett och samma telefonnummer för att boka läkartid! I Norge finns en smart tjänst för patienternas fria vårdval.

På Vitalis den 21-23 april i Göteborg berättar flera internationella gäster om många revolutionerande IT-projekt som vi skulle kunna dra nytta av i Sverige. Projekt som förbättrar vår hälsa och våra kontakter med vården.


Mats Larson är IT-konsult från Caritea AB. Som tidigare sjuksköterska och sjukhuschef i Gävle har han lång erfarenhet från svensk sjukvård. Nu är han svensk koordinator för det internationella projektet epSOS - Smart Open Services for European Patient. På Vitalis tar han upp projektets två huvudmål. Det första är att överföra patientinformation mellan 12 EU-länder. Det andra är införa ett europeiskt e-recept.
- Om en spanjor blir sjuk i Sverige ska den svenska sjukvården kunna få relevant information om personen från dennes lokala vårdgivare. Och om en svensk behöver medicin i Tyskland ska det gå att använda ett e-recept från Sverige, säger Mats Larson.

Projektdeltagarna från tolv EU-länder diskuterar nu som bäst hur det här ska gå till.
- Inget land ska behöva göra om sitt eget informationssystem för patientdata. Istället utarbetas en modell för utbyte mellan länderna, säger Mats Larson.

Sverige har ett stort engagemang och hög ambitionsnivå i epSOS och andra internationella IT-projekt för effektivare vård. Bland annat är svensken Fredrik Lindén europeisk koordinator för epSOS.
- Min personliga uppfattning är att Sverige har kommit långt med att använda IT i vården. Men vi kan definitivt lära oss mer av utlandet. Andra länders lösningar för specifika sjukhus eller regioner är ibland mer innovativa än våra, säger Mats Larson.
Han ger ett intressant exempel på hur 67 olika engelska sjukhus, som är konkurrenter och geografiskt spridda över landet, tillsammans har gått ihop om drift av samma ekonomisystem. På det viset har de minskat sina administrativa kostnader med 40 procent!

På Vitalis dyker flera spännande utländska föreläsare upp. Dr Martin Denz från Schweiz gör ur ett EU-perspektiv en återblick över de senaste tio årens lärdomar kring IT-användning i vården.
- Det blir intressant att höra vilka riktningar han ser i utvecklingsarbetet och kanske säger han också något om hur han tror att framtiden blir, säger Mats Larson.
Andalusiens vice hälsominister José Luis Rochas berättar om deras call center där man med ett enda telefonnummer klarar av att hantera åtta miljoner invånare.
- Där har de en tydlig regional IT-strategi, som faktiskt liknar Norrbottens. Det innebär bland annat ett enda journalsystem för hela Andalusien och att tillgängligheten prioriterats. Och call centret tar inte bara emot patientsamtal och bokar läkartider. Den sjukvårdsutbildade personalen ringer också upp till exempel personer på sjukhuspermission och hör hur de mår. På så vis har antalet avbrutna permissioner minskat, säger Mats Larson.

Jonathan Edwards är chefsanalytiker hos Gartner. Han ger åhörarna en överblick av hur IT nu används och fungerar i amerikansk och europeisk vård.
Norska Kristin Bang är chefssjuksköterska och med i ledningen av Akershus Universitetssjukhus i Oslo.
Hon kommer att berätta om att de norska patienterna fritt får välja sjukhus för exempelvis operationer. För att underlätta valet skapades en publik sajt som är lättillgänglig och enkel att hantera och förstå. Där syns kötider och kvalitén/resultatet hos olika vårdgivare.
Ivan Lund Pedersen från Sammenhengende Digital Sundhet i Danmark arbetar med IT-strategier. Han föreläser om hur Danmark blivit världsledande på IT i vården och om en ny nationell strategi för att ta nästa steg in i framtiden.

För ytterligare information:
Eva Martinsson, konferens- och mässansvarig för Vitalis,
tel 031-708 82 40, e-post eva.martinsson@svenskamassan.se
www.vitalis.nu
Mats Larson, Caritea AB, e-post:mars.larson@caritea.com

41294 Göteborg. Besöksadress: MässansGata/Korsvägen.
Tel: 031-7088000. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax:031-708 84 60.
E-post:press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444