Skip to main content

Sveriges skarpaste hjärnor styr Vitalis in i framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 11:39 CEST

Svenska Mässan har engagerat ett programråd som ska hjälpa till att styra Vitalis in i framtiden.

Programrådet består av några av Sveriges skarpaste hjärnor när det gäller IT inom hälsa, vård och omsorg. Programrådet ska nu, tillsammans med projektledningen för Vitalis, lägga upp riktlinjerna för nästa års konferens och utställning.

Vitalis arrangeras 21-23 april 2009 på Svenska Mässan i Göteborg.

- Vårt programråd står för ovärderlig kunskap och erfarenhet. De arbetar dagligen med de senaste frågorna inom IT för hälsa, vård och omsorg. Deras synpunkter ska vi nu dra nytta av när vi skapar nästa års konferens och utställning. Vitalis har hela tiden utvecklats positivt. Nu ökar vi ambitionsnivån och vässar konferensprogrammet ytterligare, säger Eva Martinsson, projektansvarig för Vitalis.

- Jag räknar med att ett första konferensprogram med huvudpunkter, föreläsare och teman är klart i månadsskiftet november-december. Det kommer sedan att kompletteras med ytterligare programpunkter och föreläsare.

Redan nu står det klart att Vitalis kommer att satsa på fler utländska föreläsare, både från de skandinaviska länderna och från övriga Europa.

- Det händer otroligt mycket spännande i många olika länder. Därför kommer vi att engagera kunniga föreläsare som kan berätta om dessa intressanta och nyskapande projekt, säger Eva Martinsson.

Programrådet för Vitalis består av personer med största möjliga erfarenhet från vård och omsorg, landsting och kommuner, forskning och företag inom informatik och verksamhetsutveckling för vård och omsorg. Vi har frågat några av dem vad de tycker om Vitalis och hur konferensen och utställningen ska utvecklas.

David Liljequist, projektledare på Vårdförbundet med ansvar för bland annat bevakning av IT i vården och e-hälsa. Vad tycker du är Vitalis viktigaste uppgift?

- Vitalis viktigaste uppgift är att föra samman de som ansvarar för och arbetar i verksamheten med dem som utvecklar IT-system för vården. Då kan det uppstå skön musik som leder till en bättre och säkrare vård för patienterna, samt betydligt mer användbara system för vårdpersonal och allmänhet.

- Jag vill att fler chefer och ledare kommer till Vitalis. Jag vill också se fler vårdutvecklare och vårdpersonal som vill få nya idéer.

Lars Jerlvall, IT-direktör i Landstinget i Östergötland vill ha fler deltagare från den kommunala och den privata sidan.

- Vitalis är den viktigaste mötesplatsen i Sverige för att diskutera och presentera IT kopplat till verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.

Catharina Mann efterlyser fler programpunkter med inriktning på kommuner och privata vårdföretag.

- Jag vill gärna att Vitalis ännu mera lyfter fram vad nya styrsystem som kundval och fritt val, ställer för krav på IT-stöden.

Karin Båtelson, överläkare på avdelningen för Klinisk Neurofysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg vill att Vitalis utvecklas ytterligare mot en levande mötesplats för sjukvårdens IT-utveckling.

- Vitalis är ett perfekt tillfälle för informationsutbyte och nätverksskapande för vårdens alla olika företrädare. Jag hoppas att fler av de verkliga användarna i den dagliga sjukvården kommer till Vitalis. Det räcker inte med personer med vårdbakgrund som nu sitter i olika beslutspositioner eller utvecklingsprojekt.

Programrådet som ska utveckla Vitalis:

Ann Hedberg Balkå

Chef för sektionen Informatik och Verksamhetsutveckling vid avdelningen Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting.

Catharina Mann

Projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetar med att få med kommunerna i den nationella IT-strategin.

David Liljequist

Projektledare på Vårdförbundet med ansvar för bland annat bevakning av IT i vården/e-hälsa.

 

Hans Almvide

VD, Lorensbergs Communication AB. Medlem i Swedish Medtech/SLITS´ programråd och representant för utställande företag.

Kalevi Pessi

Ansvarig för forskning och utbildning inom IT management på IT-universitetet i Göteborg.

Karin Båtelson

Överläkare på avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Lars Jerlvall

IT-direktör, Landstinget i Östergötland. Tjänstledig på deltid för att arbeta som IT-strateg vid Beställarfunktionen för Nationell IT inom vård och omsorg.

Ragnar Nordberg

VD, JMP Research & Development AB. Tidigare IT-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Martin Rydmark

Läkare, docent och universitetslektor i medicinsk informatik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

För mer information om Vitalis:

Kontakta Eva Martinsson, mässansvarig för Vitalis på Svenska Mässan,

telefon 031-708 82 40. Mer information finns också på: http://www.vitalis.nu/