Skip to main content

Träindustrins alla delar samlas på nya Trä & Teknik

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:38 CEST

Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra.

För första gången speglas hela produktionskedjan:
Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår.
- Det här är precis vad branschen behöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra.

Årets upplaga av Trä & Teknik, 6-9 september på Svenska Mässan i Göteborg, blir en ny upplevelse: en mötesplats med större bredd och djup. Mässan, som tidigare mest vänt sig till produktionsfolk och tekniker, får nu en rad nya målgrupper: skogsägare, arkitekter, möbeldesigners, byggherrar, fastighetsägare, politiker, m fl.
- Ambitionen är att driva användningen av trä, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.
- Vi har haft en intensiv dialog med branschföreträdare. Och mött starka önskemål om en samlad mötesplats, där man kan fördjupa sig inom alla segment. Alltifrån skogsnäring till möbeltillverkning, ända fram till slutkonsumenten.

Därför har årets Trä & Teknik tagit ett stort steg i just den riktningen.
Bl a görs utökade satsningar på lärande och kompetensutveckling. Från två seminariescener på mässgolvet, Wood Fusion och Morgondagens Träproduktion, presenteras nya forskningsrön med en rad konkreta case.
Det blir också ett Ledarforum med lunchseminarier och en Kompetensdag dit studerande från gymnasier, yrkeshögskolor och universitet bjuds in.

En nyckelfråga gäller hur produktionen kan effektiviseras och i högre grad anpassas till kunden. T ex genom digitalisering, automatisering och robotisering genom det som brukar kallas Industri 4.0.

Enligt Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Setra, finns ett stort behov.
- Den här industrin är nog rätt så traditionell, det är farligt att tro att vi kan göra som vi alltid har gjort. Vi måste vara med och förstå nya förutsättningar, vad våra kunder vill ha. Digitaliseringen är en viktig del.
Hon välkomnar helhetsgreppet på Trä & Teknik.
- Med det nya upplägget inbjuder mässan till att skapa nätverk, säger hon.
Hon värdesätter särskilt satsningarna på ledarskap och kompetensutveckling.
- Vi behöver säkerställa tillgången av ny kompetens för att kunna utveckla vår industri, det är jätteviktigt. Hur ska vi locka de här skarpa hjärnorna till oss?
Ledarskapet kan vara avgörande, menar Hannele:
- Speciellt då vi verkar på en global marknad med global konkurrens. Våra medarbetare är den viktigaste resursen vi har, det innebär också att vi måste ha rätt ledarskap.
- Det spelar egentligen ingen roll vilka fantastiska maskiner vi har om inte våra medarbetare är engagerade och motiverade.

Hållbarhetsfrågorna blir ett annat hett ämne på årets Trä & Teknik. Speciellt sedan klimatmötet i Paris visat att trä är det byggmaterial som bäst klarar koldioxidkraven, sett ur ett livscykelperspektiv.
Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, Trä- och Möbelföretagen, medverkar i seminariesatsningarna på mässgolvet.
- Ett viktigt budskap är att trä faktiskt är en av de få råvaror vi har som är förnyelsebart, säger han.
- Och just därför är det också något vi kan konsumera med gott samvete. Under förutsättning att vi sköter våra skogar på rätt sätt, förstås.
Skogsskövling är, globalt sett, ett gigantiskt problem. Cirka 15 miljarder träd huggs ned varje år, men bara 5 miljarder återplanteras. Sverige är dock ett föredöme: i svenska skogar är tillväxten större än uttaget.
- Det växer till cirka 120 miljoner kubik varje år och vi avverkar ungefär 80 miljoner. En årlig nettotillväxt på runt 40 miljoner kubik, med andra ord.
- Om du hugger ner en svensk fura för att bygga ett hus och det huset står i minst 100 år blir det i princip ett nollsummespel på koldioxiden eftersom ett nytt träd växer upp och blir avverkningsbart på den tiden.

Fakta Trä & Teknik/Wood Fusion 6–9 september 2016

Trä & Teknik är Nordens ledande mässa för träbranschen. Mässan samlar aktörer från hela branschen; allt från sågverk och snickerier till möbeltillverkare och verktygsleverantörer.
Nytt för i år är Framtiden Träproduktion, en scen som fokuserar helt på digitalisering, Industri 4.0 och effektivisering. Här presenteras intressanta case hur vi kan kundanpassa, automatisera och effektivisera träindustrin.

Wood Fusion är en viktig del av mässan, ett fyra dagar långt seminarium om trä och hållbart byggande där arkitekter, forskare, ingenjörer, konstruktörer, beslutsfattare och byggherrar möts. Wood Fusion arrangeras i en specialdesignad lounge på Svenska Mässan. Här diskuterar arkitekter, forskare, ingenjörer och konstruktörer förutsättningarna för att bygga mer med trä. En monumental träskulptur, kallad “Woodstock”, markerar platsen.

> LÄS MER OM TRÄ & TEKNIK/WOOD FUSION

För frågor kontakta:

Annika Persson, affärsutvecklare Svenska Mässan, tfn 031-708 80 43.
Robin Ljungar, TMF Trä- och möbelföretagen, tfn 08-762 72 43.

Svenska Mässan koncernen drivs i stiftelseform och är en av norra Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan har visionen att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. Koncernen arbetar framgångsrikt med mässor och möten, hotell, restaurang och underhållning. Varje år besöker cirka 1,8 miljoner mötesplatsen. Svenska Mässans huvuduppdrag är att främja näringslivet och årligen genererar koncernen drygt 2,6 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. Läs mer på www.svenskamassan.se