Skip to main content

Välkommen till Bokmässan 2012!

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 08:46 CEST

Vi hälsar dig välkommen till årets Bokmässa, Nordens största kulturevenemang. I år står den samlade nordiska litteraturen i fokus där också frågor om det nordiska samarbetet, välfärd och grön tillväxt diskuteras med inriktning på det nya Norden. Under rubriken "Röster från Irland" gästas Bokmässan av åtta irländska författare.

Ackrediteringsformulär hittar du här >>>

Mässan bjuder också på många andra ämnen och författare från övriga världen. 398 seminarier hålls under mässans fyra dagar med över 800 medverkande från 22 länder.

- Seminarieprogrammet är klart och kan laddas ned här >>>

- Tillägg och ändringar i programmet finns här >>>

- Beställ här ditt eget tryckta ex. av seminarieprogrammet >>>

- Under rubriken Författare och Förlag finns kontaktuppgifter till författarna

Utöver seminarierna arrangeras program i montrar och på scener, totalt över 3000 programpunkter. Allt presenteras efter hand på www.bokmassan.se

Årets ackreditering
Bokmässan är ett stort medieevent. 2011 var över 1 400 journalister ackrediterade till mässan. Som ackrediterad till Bokmässan får du tillträde till samtliga seminarier (i mån av plats) och hela utställningen. Vi vill naturligtvis ge dig de bästa arbetsmöjligheterna och på grund av det stora medietrycket måste vi skärpa reglerna för ackreditering.

Viktigt! Alla som ackrediteras skall ha ett uppdrag att bevaka mässan av en redaktion.

För att få presskortet utskickat i förväg ska anmälan vara inlämnad senast den 5 september. Anmälan kan göras fram till och med mässan och då hämtas presskortet på plats. Presskortet är personligt.

För redaktionerna
Från redaktionerna vill vi ha samlad anmälan för varje redaktion med underskrift av ansvarig person. Till denna anmälan krävs inte individuella intyg.

För frilansjournalister
Frilansjournalister ska tillsammans med ansökan lämna ett intyg från en redaktion som är uppdragsgivare. Vi ackrediterar endast dem som har uppdrag. Besked om ackreditering lämnas av Svenska Mässans pressavdelning. För frilansare som inte har uppdrag, se nedan "Alternativ till ackreditering".

Alternativ till ackreditering
Journalister som inte har uppdrag att bevaka mässan är välkomna att besöka utställningshallarna under en dag utan kostnad. Biljett hämtas i Press Centre mot uppvisande av presskort eller motsvarande. Vidare erbjuds medlemmar i Svenska Journalistförbundet att köpa seminariekort med 50 % rabatt av ordinarie pris – ett bra sätt att försäkra sig om en bättre möjlighet att ta del av seminarierna.

Nytt Press Centre
Press Centre har i år flyttat till Mötescentrum, och är beläget på plan 3. Det nås via huvudentrén mot Korsvägen eller entré Hotel Gothia Towers, trappa från plan 2 intill restaurant Estrad. Var uppmärksam på skyltning. Press Centret är utrustat med arbetsplatser för journalister med bl a datorer och skrivare. Lokaler för presskonferenser och intervjuer ligger i anslutning till Press Centre. Kontakta oss om du har speciella önskemål.

Pressprogram och presskonferenser
Pressprogram finns tillgängligt på hemsidan i början av september. Här finns även program för prisutdelningar, som fylls på efter hand. Dessutom finner du pressmeddelanden från utställarna under rubriken Pressreleaser.

För information om ackrediteringar
Svenska Mässans pressaavdelning, e-post: press@svenskamassan.se 
Annika Orgert, tel +46 31 708 80 06
Sofia Pettersson, tel +46 31 708 82 34
Adress:
Svenska Mässans pressavd
412 94 Göteborg
fax: +46 31 708 84 60

För information om Bok & Bibliotek
Kajsa Holmgren, tel +46 31 708 80 76, kh@bokmassan.se 
Birgitta Jacobsson Ekblom, tel +46 31 708 84 05, bje@bokmassan.se  

För information om Tema Norden
Jesper Shou-Knudsen, kommunikationsrådgivare Nordiska rådet/Nordiska Ministerrådet, tel +45 33 96 03 55, jsk@norden.org  


Varmt välkommen till den 28:e Bok & Biblioteksmässan!

Svenska Mässan är idag en av Nordens effektivaste mötesplatser. Varje år kommer drygt en miljon besökare till Svenska Mässan för att delta i ett 30-tal mässor samt 100-tals små och stora konferenser och kongresser. Svenska Mässan äger och driver också Gothia Towers, ett av Nordens största hotell, samt en av Sveriges största restaurangverksamheter med bl a välrenommerade Heaven 23 och italienska Incontro.

Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 800 Mkr och generar årligen runt 2,2 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg. VD och koncernchef är Carin Kindbom.