Skip to main content

Välkommen till den 24:e TUR-mässan!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:10 CET

Journalister och fotografer från press/radio/TV inbjuds till Svenska Internationella

Rese- och Turistmässan, TUR 2007, på Svenska Mässan, Göteborg.

TUR har i år Grekland som partnerland.

Årets mässa samlar runt 2.000 representerande företag och organisationer från ett 90-tal länder på en yta av ca 15.000 kvm. Alla sektorer inom rese- och turistnäringen finns representerade. Årets fokusområde är mötesindustrin.Program onsdag den 21 mars:

Kl. 12.00 Press Centre öppnar för ackreditering

Kl. 17.00 Presskonferens TUR 2007, Restaurang 18:e våningen, Hotel Gothia Towers.

Tema för presskonferensen:

TUR 2007 och Svenska Mässans utvecklingsplaner

Göteborg som konferensstad i ett internationellt perspektiv.

Grekland - om satsningen på TUR .
Kl. 17.40 Press-get-together med mingel och grekisk buffé

Restaurang 18:e våningen. Förhandsanmälan på bifogade blankett.


Kl. 19.00 Welcome Reception i Kongresshallen.Pressprogram kommer att finnas anslaget i Press Centre. Ett ramprogram kommer att skickas ut till alla

ackrediterade journalister. Det kommer också att presenteras på www.tur.seAckreditering

Det stora pressuppbådet kombinerat med kravet på acceptabla arbetsmöjligheter innebär att vi har skärpta regler för ackreditering. Ackrediteringen gäller således endast arbetande press.

I bifogad anmälan anges tidning/tidskrift/företag och ni ska, om så efterfrågas, kunna uppvisa giltig presslegitimation eller intyg från arbetsgivaren. Medlemmar i Sveriges Turistjournalister STJ bifogar en kopia av sitt presskort.

Presskorten skickas ut till anmälda journalister före mässan. Det betyder att ni får presskortet per post cirka en vecka före mässan till den av er uppgivna adressen. Presskortet ska medföras till mässan och uppvisas i Press Centre eller i övriga mässentréer.

För att få presskortet tillsänt i förväg måste anmälan vara oss tillhanda före den 9 mars i år. Använd bifogad anmälningssedel och faxa/skicka tillbaka till oss.

Anmälningar efter den 9 mars kan ej förregistreras. Ackreditering sker då i Press Centrefr.o.m 21 mars kl.12.00.


Press Centre har flyttat

Presscenter är beläget på plan 2 med ingång via huvudentrén. Presscentret är utrustat med arbetsplatser för journalister med datorer, skrivare, fax, kopiator, TV och video, OH-projektor och telefoner. Här finns också pressmaterial från utställarna, information om TUR 2007 samt pressprogram. Press Centre har tel. 031-708 85 50 och fax 031-708 84 52.


Press Centre har följande öppettider:

Onsdag 21 mars kl. 12.00-17.30

Torsdag 22 mars kl. 08.00-18.00

Fredag 23 mars kl. 09.00-18.00

Lördag 24 mars kl. 09.00-18.00

Söndag 25 mars kl. 10.00-17.00Behöver ni fotografhjälp kan vi rekommendera Jorma Valkonen, som ni säkrast tar kontakt med före mässan, tel. 0705-33 11 67. Från den 23 mars finns pressbilder att hämta på www.tur.se under fliken För press. Bilderna är fria för publicering.


OBS! Vår presservice riktar sig till den arbetande pressen, som vi med glädje försöker hjälpa på alla sätt. På begäran av våra utställare och samarbetspartners ackrediterar vi inte annonssäljare eller säljare av reklamtext och TV-medverkan.


www.tur.se finns resevillkoren som gäller för TUR 2007. Boka enligt instruktionerna.


Välkommen till TUR 2007!SVENSKA MÄSSAN

Informationsavdelningen

Annika Orgert
Elisabeth OhlssonFörhandsanmälan TUR 2007Återsändes till: Svenska Mässan, Informationsavdelningen, 412 94 Göteborg

Telefax nr 031-708 84 60 OBS! Oss tillhanda senast den 9 mars

( ) JA, jag/vi kommer till TUR 2007 och önskar ackreditering enligt gällande regler.Jag/vi önskar dessutom anmäla mig/oss till nedanstående pressaktiviteter( ) Presskonferens TUR 2007 den 21 mars kl 17.00

( ) Press-get-together

( ) är förhindrad att komma till mässan men sänd pressmaterial.OBS! Vår presservice riktar sig enbart till arbetande press. Var därför vänlig och

notera de skärpta regler som gäller för ackreditering till årets mässa.

Ange tidning/tidskrift/företag och ni ska, om så efterfrågas, kunna uppvisa giltig

presslegitimation eller intyg från arbetsgivaren.

Personnamn ( ) Journalist ( ) Fotograf.....................................Personnamn ( ) Journalist ( ) Fotograf.....................................Tidning/redaktion/kanal mm: ( ) Dagspress ( ) Fackpress ( ) Radio ( ) TV ( ) Frilans...............................................................................................................................

Adress..............................................................................................................................................Tel ............................................................... Fax .................................................................e-post ...................................