Skip to main content

Välkommen till Odontologisk Riksstämma samt Göteborg Swedental

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 11:04 CET

PRESSKONFERENS
18 november kl 12:15-13:15. Lunch serveras från 12:00
i pressrummet, Svenska Mässan, Göteborg

Anmälan till presskonferens samt lunch kan göras till press@svenskamassan.se

På presskonferensen deltar föreläsare från nedanstående programpunkter:

Säkra material i munnen
Fast och löstagbar protetik som sätts in i munnen måste vara av ett material som är säkert och som inte ger upphov till allergier eller biverkningar. Hur är det med de material som används i Sverige? Innehåller de några farliga ämnen? Överensstämmer de med specifikationerna? Läkemedelsverket ochSocialstyrelsen testar nu materialet i ett femtiotal kronor utförda vid tandtekniska laboratorier i Sverige och Kina. På seminariet får du ta del av preliminära
resultat.
Torsdag kl 13.15-14.45, G4

Färsk forskning om smärta
Tre forskare presenterar nya rön om orsak,samband och behandling av kronisksmärta. Vi får veta hur sambandet mellanryggont och ont i käkarna kan se ut,vilken effekt de mjuka bettskenorna har på patienter med käksmärta samt att förekomsten av vissa smärtreceptorer ärhögre hos patienter med käksmärta och högre hos kvinnor än män.
Torsdag kl. 15.00 – 16.30, G2

Hur kan vi rädda strokepatientens munhälsa?
Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke – en sjukdom som på ett ögonblick påverkar den drabbades hela livssituation. Redan från första dagen kan näringsintaget försämras på grund av förlamningar.
Munhälsan blir samtidigt lidande och kräver att personal på strokeenheterna har speciell kunskap för att förebygga skador
i munnen och på tänder. Seminariet visar på goda exempel på omhändertagande och diskuterar vilken odontologisk kompetens
som bör ingå i stroketeamet.
Torsdag kl. 13.15 – 14.45, F3

Tandsmärta som inte är tandsmärta
När man gjort allt och det fortfarande göront…vad gör man då? Kronisk smärta är vanligt förekommande och medför stora samhällskostnader.
Symposiet ger kunskap om hur kroniska smärtor i tänder och käkar uppkommer samt diskuterar diagnostiska metoder och prognos vid kronisk tandsmärta.
Fredag kl. 9.00 – 10.30 G4

Den livshotande kranofaciala smärtan
Visste du att smärta runt mun och käkar kan vara ett tecken på hjärtinfarkt? Hos 6 % av patienter med hjärtinfarkt är smärta
i svalg, käke, käkled, öra eller tänder det enda symptomet på det livshotande tillståndet. Under seminariet lär du dig skillnaden på smärta som kommer från hjärtat och smärta som beror på annat.
Fredag kl. 10.45 – 11.45, G4

CSI i verkligheten
CSI, på svenska ”kriminalteknik”, är en polisiär disciplin och ett av rättsväsendets viktigaste instrument för att klara upp brott. Inom kriminaltekniken tillämpas ett brett spektrum av vetenskaper för att
lösa frågeställningar som är relevanta för det rättsliga systemet. En av dessa vetenskaper är rättsodontologi. Under symposiet ger polis och rättsodontologer inblick i hur polisen till vardags använder olika spår och tekniker för bland annat brottsutredning och identifiering av avlidna.
Fredag kl. 10.45 – 12.15, G1

412 94 Göteborg. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen.
Tel: 031-708 80 00. Public Relations: 031-708 80 06, 031-708 80 07. Fax: 031-708 84 60.
E-post: press@svenskamassan.se www.svenskamassan.se

Svenska Mässan Stiftelse, Säte/Registered Office: Göteborg, Org.nr/Reg.No: 857201-2444