Skip to main content

Välkommen till Sveriges första besöksnäringskongress!

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 11:34 CET

Det är dags för svensk besöksnärings allra första kongress.
Näringen är mitt inne i en dynamisk utveckling. Nu ska vi kraftsamla och lägga ut kursen för framtiden. Vi presenterar ett högintressant program, med en rad spännande talare.


Urpremiären för Svensk besöksnäringskongress, som genomförs i samverkan mellan Svensk Turism och TUR, äger rum i samband med TUR på Svenska Mässan i Göteborg. Kongressen ska bli årligen återkommande och fungera som en viktig plattform och kraftkälla för hela besöksnäringen.

Bakgrund
Besöksnäringen genererar 173 000 helårsjobb i Sverige. Vi drar in 105,7 miljarder i turismexport (utländska besökare i Sverige), vilket överträffar det samlade exportvärdet från personbil-, malm- och stålindustrin. Vi är Sveriges största tjänsteexportnäring.
Enligt UNWTO kommer det internationella resandet att öka med 66% till 2030. Till grund för diskussionerna på kongressen ligger den nationella 2020-strategin med målet att nå 500 miljarder i omsättning, en fördubbling på tio år.

Vi skapar nya jobb!
Besöksnäringen generar både jobb och tillväxt i en tid då varsel drabbar industrin. De nyanställda är ofta ungdomar och utlandsfödda, som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
När en ny destination etableras utanför storstäderna skapas service och jobb. På så sätt medverkar vi till en levande landsbygd i hela Sverige.

Det händer på kongressen
Kongressen samlar över 500 deltagare från näringen; företag, offentliga aktörer, akademi, organisationer och destinationer. En rad högintressanta talare, svenska och utländska, från det privata näringslivet, destinationsutvecklare, politiska beslutsfattare, m.m. medverkar.

Det kompletta programmet hittar du på besoksnaringskongress.se

Välkommen den 19 mars, dagen då hela näringen samlas!

Pressackreditering
Kontakta Annika Orgert, pressansvarig Svenska Mässan
Tfn: 031-708 80 06
E-post: annika.orgert@svenskamassan.se

Vill du veta mer?
Ring Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism AB, tfn: 070-655 99 59, eller Farhad Kakavand, affärsansvarig för TUR, 031-708 81 44.

Mer information: www.besoksnaringskongress.se, www.strategi2020.se, www.svenskturism.se

Svenska Mässan Mässor och Möten AB är en av Nordens största och ledande arrangörer av mässor, events och konferenser med fokus på att skapa nya och bättre affärer genom personliga och gränsöverskridande möten. Mässportföljen, som är i ständig utveckling, består av ett 30-tal egna varumärken jämte uppdragsmässor i ett brett spektrum av branscher. Vår ambition är att vara våra kunders mest affärsskapande partner.