Skip to main content

Vitalis fokuserar usability i vårdens IT-system Kvinna dog till följd av dålig användbarhet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:34 CET

Användbarheten i vårdens IT-system ifrågasätts allt oftare.
Sedan en kvinna avlidit, sannolikt i onödan, ställs frågan på sin spets.
På Vitalis möts experter från hela Norden för att diskutera hur systemen ska göras mer användbara – och därmed säkrare för patienterna.

>> ”Användbara vårdIT-system - hur får vi det?” är titeln på det samnordiska seminariet kring usability på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 5 april.

>> I Sverige har Socialstyrelsen tagit emot ett flertal incidentrapporter som kan härledas till dålig användbarhet.
Det mest tragiska exemplet är en kvinna som sökte hjälp på flera olika vårdcentraler och sjukhus. Hon ordinerades aspirin, men mådde allt sämre.
Problemet var att varje ny behandlande läkare inte visste vad de tidigare hade gjort. Informationen följde alltså inte patienten, läkarna hade inte rätt beslutsunderlag. Till sist dog kvinnan.
– Om läkarna haft tillgång till helheten, till alla journaluppgifter, hade man kunnat ställa rätt diagnos och sannolikt rädda hennes liv, bekräftar Daniel Forslund, kansliråd på Socialdepartementet.

>> Den norske professorn och eHälso-experten Dag Svanæs är kritisk till hur stora IT-system implementeras utan att dess usability först testats på de människor som ska använda systemen.
– Om användarna var kunder som själva skulle betala hade många av dessa system aldrig blivit sålda, hävdar han och tar en liknelse:
- Skulle du t ex köpa en mobiltelefon vars användbarhet aldrig testats? Vårdens IT-system ligger minst tio år efter utvecklingen av mobiltelefoner.

Vill du veta mer? Ring Eva Martinsson, mässansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 40. Mer information: www.vitalis.nu