Skip to main content

Vitalis tar pulsen på IT-utvecklingen Nordisk eHälsa i världsklass?

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 14:15 CET

Danmark skrotar sin modell. Men på Island går utvecklingen i raketfart.
Norge tar fram en ny lagstiftning. Och Finland söker en nationell grund.
Medan man i Sverige redan vill mäta effekterna.
Bilden av nordisk eHälsa är splittrad. Men är det en bild av världsklass?

>> Rubriken för samtalet är ”Ledning, utveckling och uppföljning – nordisk eHälsa i världsklass”.
Tjänstemän i statliga nyckelpositioner från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Grönland samlas 6 april på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg för att lära sig av varandra och jämföra sig mot varandra.

>> Världsklass eller inte – utvecklingen av eHälsan har kommit olika långt i de olika länderna. Under seminariet beskrivs de olika modellerna för ledning på nationell nivå. Därefter följer en diskussion kring benchmarking och nyckeltal.

>> I Finland är t ex 100% av patientjournalerna elektroniska idag. Men de kräver olika standarder, man kan inte kommunicera. Arbetet på att bygga en nationell grund för dataförmedling av patientinformation pågår som bäst.
– Det handlar om mycket arbete och pengar. Politikerna har nu förstått detta och vi har fått bättre resurser, säger Anne Kallio, finsk representant på Vitalis.
– Å andra sidan väntar sjukvården och allmänheten på resultat och undrar varför arbetet tar så lång tid.

>> I Sverige har man kommit längre och vill börja mäta eHälsans effekter.
– Det duger inte att tala luddigt om investeringar i nya system, säger Daniel Forslund, kansliråd på Socialdepartementet.

– Vi behöver ett nytt språkbruk för att ge politiker, landstingsdirektörer, socialchefer och andra kalla fakta. Vi måste fråga: Var ligger vinsten? Har vi fått bättre vårdresultat?

Vill du veta mer? Ring Eva Martinsson, mässansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 40. Mer information: www.vitalis.nu