Skip to main content

Besked om Sidamedel för 2016

Nyhet   •   Dec 23, 2015 11:21 CET

Svenska missionsrådet har nu fått Sidas preliminära besked om bidrag för 2016 utifrån regeringens regleringsbrev till Sida . För utvecklingsinsatser blir det en neddragning på cirka 6 miljoner jämfört med anslaget för 2015.

För långsiktiga utvecklingsinsatser blir bidraget till Svenska missionsrådet, SMR, 129,1 miljoner kronor och vi hade ansökt om 161 miljoner kronor (2015 var bidraget cirka 135 miljoner kronor).

– Bedömningen av SMR:s ansökan har varit positiv men på grund av det trängda budgetutrymmet har vi för 2016 tilldelats ett anslag som är cirka 6 miljoner lägre än för 2015, säger Anders Malmstigen, t.f. generalsekreterare för SMR.

– Men framför allt handlar det om en skillnad jämfört med den nivå vi hade ambition att ligga på för 2016 vilket var 161 miljoner.

Färre utvecklingsinsatser

Sidas besked innebär att SMR nu måste göra ganska stora neddragningar i de insatser som medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer ansökte om för 2016 och som redan hade blivit godkända.

– En del av det planerade utvecklingssamarbetet kommer inte att kunna genomföras, vilket betyder mindre pengar till insatser för att tillgodose människors rättigheter, säger Anders Malmstigen.

Hela anslaget för bistånd via enskilda organisationer (CIVSAM-anslaget) ligger på samma nivå som UD beslutade om för 2015. Men i år har Sida i praktiken haft mer pengar, eftersom det fanns ett överskott från 2014. Den nedskärning Sida nu har gjort har fördelats på alla ramorganisationer, även de som har pågående avtal. SMR in i ett nytt ettårigt avtal med Sida för 2016.

Andra anslag

För humanitära insatser kommer SMR för 2016 att få 40,4 miljoner kronor 2016, en ökning jämfört de 32 miljoner vi tilldelades 2015. Ökningen beror delvis på att SMR nu hanterar Sveriges kristna råds följeslagarprogam till Palestina. Under 2016 kommer att kunna ge stöd till humanitära insatser i sju länder (Etiopien, Niger, Sudan, Uganda, Sydsudan, Bangladesh och Palestina) samt ha beredskap för akuta humanitära insatser för 10 miljoner kronor.

För kommunikations- och informationsinsatser väntar vi fortfarande på besked, men även här räknar vi med viss neddragning i förhållande till det belopp vi ansökt om.

För praktikantprogrammet får SMR för 2016 cirka 1,8 miljoner kronor, vilket är en neddragning jämfört med 2015.

Beskeden medför också att budgeten för SMR:s kansli behöver ses över, men det kommer inte att innebära några förändringar i den planerade personalstyrkan.

Kontakt: Viktoria Isaksson , kommunikationsstrateg, Svenska missionsrådet, 076-564 06 64, 08-453 68 99

Svenska missionsrådet är mötesplats för kyrkor och organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete och humanitära insatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.