Skip to main content

Pilotprojekt om religionsfrihet

Nyhet   •   Feb 22, 2016 12:37 CET

Under tre dagar i början av februari träffades i Kenya personal från Svenska missionsrådet och representanter från de medlems- och samarbetsorganisationer som varit med i SMR:s treåriga pilotprojekt med fokus på kapacitetsutveckling kring religions- och övertygelsefrihet.

Projektet har syftat till att hjälpa både medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer att arbeta fram strategier och metoder för hur de kan arbeta med religions- och övertygelsefrihet för alla i länder där rätten är allvarligt begränsad. Samarbetsorganisationerna som deltog kom från MENA-regionen och Sydostasien.

Utbytet hade tre syften:

  • att öka kunskapen hos alla inbjudna om situationen för religions- och övertygelsefrihet i de kontexter där projektet ägt rum
  • att stärka internationella nätverk
  • att dra lärdomar om hur väl förankrad kunskapen om religions- och övertygelsefrihet blivit hos de berörda organisationerna

Under resten av denna vår pågår ett intensivt planeringsarbete inför en fortsättning av SMR:s kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet där vi öppnar upp för nya medlemsorganisationer och deras samarbetspartners att vara med under en ny treårsperiod. Är ni intresserade av att vara med så hör av er till Kristina Patring på SMR:s kansli.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy