Skip to main content

Katherine Cash blir Sveriges representant i OSSEs expertgrupp för religionsfrihet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 17:44 CET

Utrikesdepartementet har utsett Katherine Cash, Svenska missionsrådet, och Göran Gunner, Svenska kyrkan, till Sveriges representanter i en expertpanel för religions- och trosfrihet inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa.

- Det är både ett privilegium och en utmaning att bli utnämnd, säger Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihetsfrågor på Svenska missionsrådet.

- Situationen för religionsfrihet är mycket svår i många av OSSEs medlemsländer och vi vill vara med och förändra situationen.

OSSE arbetar för religions- och övertygelsefrihet genom sitt kontor för demokratiska och mänskliga rättigheter, ODIHR. ODIHR har till sin hjälp en expertpanel, ODIHR Panel on Experts on Freedom of Religion or Belief, med representanter av skilda bakgrund och övertygelse och där Katherine Cash och Göran Gunner i fortsättningen kommer att ingå.

Göran Gunner är docent vid Uppsala universitet, forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och lektor inom mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan i Stockholm. Sveriges representanter i expertpanelen har tidigare varit Urban Gibson och Carl Axel Petri som båda har avsagt sig sina poster.

Mer information: Viktoria Isaksson, pressansvarig Svenska missionsrådet, 08-453 68 91 

Svenska missionsrådet, SMR, är en mötesplats för samtal om kyrkornas och samfundens internationella ansvar. SMR arbetar för religionsfrihet för alla och att religionsfrihet ska inkluderas i svensk utrikespolitik.
http://www.missioncouncil.se/, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt, www.twitter.com/Religionsfrihet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy