Skip to main content

Vapenhandel ämne för ekumenisk konferens i Svenska kyrkan i London

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 07:52 CEST

På torsdag inleds "Gothenburg IV - Ecumenical Conference on Arms Trade" i Svenska kyrkan i London. Där samlas deltagare från kyrkor och ekumeniska organisationer runt om i världen för att diskutera vapenhandel utifrån ett etiskt perspektiv. I konferensen deltar bland andra Andrew Feinstein, tidigare parlamentariker från Sydafrika, och KG Hammar, tidigare svensk ärkebiskop.

Programmet kommer att innehålla teologiska perspektiv på vapenhandel och presentera hur situationen ser ut i olika länder, bland annat Sydafrika. På lördagen deltar representanter från organisationen Religions for Peace i ett seminarium om multireligiösa perspektiv på vapenhandelsfrågor.

Bakom konferensen står Göteborgsprocessen som startades i Göteborg 2001 som ett sätt för kyrkor och kristna organisationer att ta itu med frågor om vapenproduktion och vapenhandel. Tre internationella konferenser har hållits tidigare i Göteborg och Nairobi.

- Jag hoppas att konferensen leder till en fördjupad samsyn bland representanter för olika kyrkotraditioner och olika religionstraditioner, och att denna samsyn innebär en kritisk och alltmer ifrågasättande attityd till den eskalerande globala vapenhandeln. Jag hoppas också att frågorna om icke-våld som alternativ i konflikter får större plats i i tänkandet inom dessa traditioner, säger KG Hammar, ordförande i Göteborgsprocessen och ärkebiskop emeritus.

Konferensen hålls i Ulrika Eleonora kyrka, Svenska kyrkan i London, från torsdagen den 28 oktober och slutar med en gudstjänst söndagen den 31 oktober.

Bakom Göteborgsprocessen står Sveriges Kristna Råd, Life & Peace Institute, Kristna Fredsrörelsen och Svenska missionsrådet.

Kontakt
Viktoria Isaksson, kommunikatör Svenska missionsrådet, 070-453 63 69, viktoria.isaksson@missioncouncil.se

Inom Göteborgsprocessen samarbetar kyrkor och kyrkorelaterade organisationer tillsammans ekumeniskt för att öka kunskapen och etiska utmaningar i vapenexporten. Göteborgsprocessen uppmuntrar också en konstruktiv dialog med vapenindustrin, kontrollmyndigheter och väpnade styrkor.

www.gothenburgprocess.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera