Skip to main content

Fortsatt stark höst för Svenska Möten

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:31 CET

Svenska Möten fortsätter starkt framåt. Organisationens resultat för oktober visar en kraftig ökning av den förmedlade volymen jämfört med samma tidpunkt förra året. 

Rekordmånaden september följs upp av ytterligare en mycket stark månad för Svenska Möten. Den förmedlade volymen ökade med totalt 36 procent i jämförelse med oktober 2010. 
-Vi ser starka ut i samtliga regioner och oktober blev ännu en urstark månad, säger Johan Fägerblad, vd för Svenska Möten.
-Vi räknar med en kraftfull ökning i totalt förmedlad volym under detta år jämfört med fjolåret, vi har redan nått över våra målsättningar för året.

Vid utgången av september noterade Svenska Möten en anmärkningsvärt bra orderstock och en månad senare ser det fortsatt positivt ut. 
-Orderstocken är fortsatt stark totalt sett, säger Johan Fägerblad men poängterar samtidigt att det finns tendenser på en avmattning i branschen.
-Vi kan skönja en viss försiktighet från några av våra kunder och det är viktigt att vi är uppmärksamma på de tecken på avmattning som nu börjar synas också inom vår organisation.

Tryck på nya medlemmar
Tilläggas kan att fyra nya anläggningar i dagarna har välkomnats in i Svenska Möten och att det vid kommande styrelsemöte i november kommer att föreslås ytterligare tre. 

Kontakt

Johan Fägerblad, vd Svenska Möten 070-685 30 43 johan.fagerblad@svenskamoten.se

Christian Giertta, marknadschef Svenska Möten 070-319 92 38 christian.giertta@svenskamoten.se


Företagsbeskrivning
Svenska Möten består av över 100 utvalda mötesplatser över hela Sverige. Alla medlemsanläggningar är klassificerade och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser. I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. Som ledande mötespartner tar Svenska Möten ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling, bland annat genom strategin om möteshantering för större organisationer och i projekt som Svenska Mötesmodeller. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 14001 Miljöledningssystem och OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem. Samtliga dagkonferensanläggningar är medlemmar i Nätverket: Köp Miljömärkt, samtliga logianläggningar är Svanenmärkta. Läs mer på www.svenskamoten.se