Skip to main content

Mötesbranschen ser tydligt en konjunkturuppgång

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 17:06 CEST

Augusti överträffar motsvarande månad toppåret 2008 med råge. Volymen på genomförda möten har ökat med 24 procent jämfört med 2008.

Jämfört med augusti 2009, ett tufft år för mötesindustrin, har mötesvolymen i augusti i år ökat med hela 61 procent.

– Vi hade ”all time high” i antal nya affärer sista veckan i augusti. Det är en tydlig vändning och vi törs redan nu säga att vi kommer att överträffa 2009 års totala bokningsvolym ordentligt, säger Johan Fägerblad, vd för Svenska Möten.

En allmän konjunkturuppgång är den största anledningen till ökningen av antal möten. Av tradition är mötesbranschen en tydlig konjunkturbarometer.

– Ökning i mötesbokningar är direkt ett resultat av en allmän konjunkturförbättring. När det går bättre för företagen ökar direkt behovet att mötas. Vi ser det över hela landet men vändningen är särskilt markant i västra Sverige som varit hårt drabbat av lågkonjunkturen, säger Johan Fägerblad.

Ytterligare anledning till att mötesindustrin går på högvarv är två stora läkarkongresser i Stockholmsområdet under augusti och september. Dessa kongresser samlar 28 000 respektive 18 000 deltagare från hela världen, inklusive familjer och närstående är det ett enormt inflöde i besöksantal. Kongresserna bidrar till maximal beläggning på hotellen, vilket ger ett ökat tryck från den ”normala” kundstocken som behöver mer resurser att hitta möteslokaler.

Svenska Möten har kunnat rapportera om konjunktursvängningar tidigare. Svackan under hösten 2008 syntes tydligt direkt inom mötesbranschen. Nuvarande starka utveckling i svensk ekonomi bekräftas också av Konjunkturinstitutet som spår stark tillväxt fram till år 2012 sin senaste rapport.

Kontakt

Johan Fägerblad, vd Svenska Möten, tfn 08-594 111 72, 070-685 30 43

Christian Giertta, Marknadsansvarig Svenska Möten, tfn 08-594 111 73, 070-319 92 38

Företagsbeskrivning
Svenska Möten består av över 100 utvalda mötesplatser över hela Sverige. Alla medlemsanläggningar är klassificerade och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser. I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. Som ledande mötespartner tar Svenska Möten ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling, bland annat genom strategin om möteshantering för större organisationer och i projekt som Svenska Mötesmodeller. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 14001 Miljöledningssystem och OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem. Samtliga dagkonferensanläggningar är medlemmar i Nätverket: Köp Miljömärkt, samtliga logianläggningar är Svanenmärkta. Läs mer på www.svenskamoten.se