Skip to main content

Svenska Mötens näst bästa år

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 11:10 CET

–      2009 har varit ett tufft år för i stort sett alla branscher, vid tidigare konjunktursvackor har en av de första åtgärderna varit att minska sitt mötande. Men, bland våra avtalskunder ser vi att mötandet står för en viktig del i företagens strategiska planering. Vårt koncept som mötespartner har varit synnerligen lyckat och med våra totallösningar sparar vi både tid och pengar åt våra kunder. Effektiva möten med mätbarhet och affärsnytta numera är en viktig del i företags och organisationers löpande affärsverksamhet, menar Johan Fägerblad.

Svenska Möten sköter all möteshantering åt ett flertal av de företag och myndigheter som finns bland avtalskunderna, vilket befäster positionen som Sveriges ledande mötespartner. Tack vare avtalskunderna och anpassning till nya trender inom mötesindustrin står Svenska Möten stabilt.

–     Under året har vi tecknat avtal med fem nya företag och vi har nu närmare ett 30-tal avtalskunder. I övrigt har vi ett stort antal kunder som använder sig av oss och vår möteskompetens vid enskilda bokningar. Vi går starka in i 2010 och räknar med att fler avtal kommer i hamn under det första halvåret, konstaterar Johan Fägerblad, vd för Svenska Möten.

Svenska Möten har huvudkontor och bokningsservice i Upplands Väsby, försäljningskontor finns i Göteborg, Malmö och Västerås.

–      Nytt inför 2010 är att vi förstärker vår säljkår ytterligare med två nyrekryteringar redan i början på året. Vi fortsätter också att driva på branschens kvalitetsutveckling och en av årets höjdpunkter är att vi kommer att kunna erbjuda en portfölj av mötesanläggningar där alla våra medlemmar är Svanenmärkta från och med 1 juli 2010, säger Johan Fägerblad. Våra prioriterade områden under 2010 är att ytterligare utveckla vårt mötespartnerkoncept samt en stark fokusering på miljöområdet.

Kontakt

Johan Fägerblad, VD Svenska Möten, tfn 08-594 111 72, 070-685 30 43

Christian Giertta, Marknadsansvarig Svenska Möten, tfn 08-594 111 73, 070-319 92 38

Svenska Möten består av över 100 utvalda mötesplatser över hela Sverige. Alla medlemsanläggningar är klassificerade och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser. I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. Som ledande mötespartner tar Svenska Möten ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling, bland annat genom strategin om möteshantering för större organisationer och i projekt som Svenska Mötesmodeller. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 14001 Miljöledningssystem och OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem. Samtliga dagkonferensanläggningar är medlemmar i Nätverket: Köp Miljömärkt, samtliga logianläggningar är Svanenmärkta. Läs mer på www.svenskamoten.se