Skip to main content

Helsingborgs tingsrätt har i dom fastställt att Åstorpsortens Ryttarförening är skadeståndsskyldig till Maria Adell

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 13:39 CEST

Helsingborgs tingsrätt har i dom fastställt att Åstorpsortens Ryttarförening är skadeståndsskyldig till Maria Adell, och med andra ord ansvariga för olyckan i februari 2005 där Maria Adell skadades mycket svårt.

Åstorpsortens Ryttarförening vill och kommer att överklaga domen. Vi har förståelse för deras ställningstagande men efter många och långa diskussioner har Svenska Ridsportförbundets styrelse, både den gamla och nyvalda efter stämman i maj, kommit fram till att vi inte kan ställa oss bakom det beslutet

Det finns flera skäl till att förbundet gjort bedömningen att det inte ligger i svensk ridsports intresse att domen överklagas till högre instans.
Det är sannolikt liten chans att hovrätten skulle döma annorlunda. En dom i hovrätten är prejudicerande på ett tydligare sätt än en tingsrättsdom och skulle kunna få långtgående konsekvenser för våra tävlingsarrangörer.
Om hovrätten dömer annorlunda än tingsrätten innebär det dessutom att Maria Adell inte kan tilldömas något skadestånd och skulle lämna henne och hennes familj helt utan ekonomisk ersättning för olyckan.
Olyckan i Åstorp var djupt tragisk, för Maria Adell, hennes familj och föreningen, och skadeståndet kan förhoppningsvis ge henne någon lisa.
För föreningens del träder deras försäkring in.
En hovrättsdom innebär stora konsekvenser för sporten oavsett i vilken riktning hovrätten dömer.

Även om vi fortlöpande arbetar med säkerhetsarbetet är olyckan en väckarklocka för oss vad gäller säkerhet på tävlingsplatser.
Vi behöver tillsammans, i en konstruktiv dialog med våra föreningar, komma fram till hur anvisningar och rutiner för våra arrangörer ska se ut i framtiden och om något måste förändras.
Våra tävlingsarrangörer är viktiga för oss för utvecklingen av svensk ridsport och ska kunna sig trygga när de tar på sig att arrangera en tävling. Vi kommer att utveckla informationen vad gäller ansvarsfrågan, försäkringsfrågan och rutiner för säkerheten på våra tävlingsplatser.
En central utbildning för arrangörer där säkerheten står i fokus är av nöden, och de utbildningar som distrikten har borde kunna ligga som grund för ett utbildningsmaterial.

Avslutningsvis vill vi erinra om att huvudregeln är att enskilda styrelseledamöter inte har ekonomiskt ansvar för föreningens angelägenheter.

För ytterligare information kontakta:
Bo Helander, förbundsordförande 0709-79 81 99