Skip to main content

Nu sätter ridsporten fart mot valet

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 15:45 CET

Nu ökar ridsporten takten mot valet. Foto: Mikael Sjöberg

Den svenska ridskolan är unik när det gäller omfattning och tillgänglighet.
Varje ridklubb har en stallbacke med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Nu ställer ridsporten krav på kommunpolitikerna
.

Den så viktiga frågan att få ridningen godkänd som friskvård är i mål. En fråga som Svenska Ridsportförbundet drivit under lång tid för både jämlikhet och folkhälsa.
- Äntligen, säger förbundets vice ordförande Helena Carlsson.

Nu måste även kommunerna visa att de ser ridskolan och ridklubben som en resurs.
- Våra ridklubbar och ridskolor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet på. Det vill vi att politikerna hjälper oss med, säger Helena Carlsson.
Kommunernas politiker måste ha hästkoll i sin planering.

- Fokus ligger på att vi ska kunna erbjuda tillgänglighet för alla till våra ridskolor och klubbar, fortsätter Helena Carlsson. Vi stöttar våra ridskolor och ridklubbar att nå fram med vettiga argument till politikerna.

Valet 2018 – ridsportpolitiska prioriteringar

Anläggningar som funkar
Standarden på landets ridskolor varierar kraftigt. Många behöver rustas för att svara upp till funktionella krav och säkerhet för både hästar och människor. Vissa behöver bygga om helt. För att kunna erbjuda moderna mötesplatser och trygga ridsportanläggningar behöver ridsporten kommunens stöd och en ökad förståelse för ridsportens behov.

Ridsport inom räckhåll
Närheten till idrottsanläggningen har en avgörande betydelse för valet av idrott men många ridskolor ligger utanför tätorten. Bra kommunikationer är därför en viktig förutsättning för att göra ridsporten tillgänglig för fler. Belysta anläggningar, gång- och cykelbanor ökar tryggheten och gör det lättare att ta sig till stallet. Det ska vara lätt och tryggt att idrotta! Att kunna ta bussen till ridsporten är ett krav.

Kommunplaner med hästkoll
När städer växer krymper ofta stallbacken. Anläggningar byggs in och hagmarker försvinner. Och när tunga hästkrafter ska samsas på ridvägar med cyklister, löpare och rullskridskoåkare uppstår allvarliga säkerhetsrisker. Låt hästar bli en del av samhällsplaneringen. För både säkerheten hästvälfärdens skull.

Olika idrotter – lika villkor
70 procent av ridsportens anläggningar av ideella föreningar. I andra idrotter ägs och drivs anläggningarna i hög grad av kommunen. Ridsporten kräver lika villkor för pojkar och flickors idrottande och en rättvis fördelning av kommunens idrottsstöd.

Ridsport för alla
Ridsport för alla hela livet är parollen. Men trots att ridsporten är en av Sveriges största idrotter hittar få personer med utländsk bakgrund till ridskolan. För personer med funktionsvariation är omoderna anläggningar ofta en tröskel till en aktiv fritid. Se ridskolan som den viktiga samhällsresurs den är! Så fler får möjlighet att växa tillsammans med hästar.

Kontakt
Verksamhetschef förbund och samhälle
Kicki Ronnerberg Bäckman
e-post:kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se
Direktnr 0220-456 09

Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm, 0220-456 00, www.ridsport.se