Skip to main content

Positiv utveckling för Ridskolan Strömsholm

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 13:00 CEST

Pressinformation från Ridskolan Strömsholm AB 2012-07-02

Efter ett antal år med förlust och besvärlig ekonomi visar Ridskolans Strömsholm ett positivt reslutat för 2011.  Det redovisades på Ridskolan Strömsholm ABs årsstämma i slutet av juni. Dessutom pekar 2012 års prognos på en fortsatt bra utveckling. Trenden för Strömsholm har uppenbart vänt till det positiva.

- Ett hårt och konsekvent arbete av både VD, medarbetare och styrelse har äntligen gett ett synbart resultat även i ekonomin, säger en nöjd Camilla Hagman, styrelseordförande för Ridskolan Strömsholm AB.

Ridskolan Strömsholm AB har under det senaste året fått en mer affärsmässig organisation och renodlat verksamheten med fokus på sport och utbildning. Det tillsammans med bra kostnadskontroll, effektiviseringar och samverkan med olika aktörer har lett till en verksamhet i balans.

Det är en stor efterfrågan på Ridskolan Strömsholms omfattande verksamhet och intresset från elever och studenter att söka till Strömsholms utbildningar ökar.

- Glädjande nog startar vi alla planerade program och utbildningar till hösten och vi etablerar dessutom två nya utbildningar för kuskar och hovslagare, berättar Camilla Hagman vidare.

Kuskutbildningen och hovslagarutbildningen arrangeras av Ridskolan Strömsholm via Yrkeshögskolan. Hippologen, ridsportens akademiska ridlärarutbildning, har fått ett tredje utbildningsår och till hösten börjar den första tredje-års-klassen på Hippologprogrammet.

På Ridskolan Strömsholm pågår flera intressanta utvecklingsprojekt. Ett miljöprojekt har till syfte att försörja Ridskolan Strömsholm med foder och strö från leverantörer inom 10 kilometer från anläggningen. Planer finns på en egen hästutbildningsavdelning och i tillägg till de kurser som pågår finns planer på individuella utbildningar som passar elevens behov och erfarenheter.

- Vi ser fram emot ett nytt, spännande och innehållsrikt år på Strömsholm, säger Jan Andersson, VD på Ridskolan Strömsholm.

Vid årsstämman omvaldes Camilla Hagman till styrelseordförande för Ridskolan Strömsholms ABs styrelse för ett år, Stefan Johanson till vice ordförande och övriga ledamöter i Ridskolan Strömsholms ABs styrelse som valdes är Nina Anyai, Ulf Brömster, Sten-Åke Thundal, Remy Nilson, och Ola Skyllbäck. Ulf Brömster och Sten-Åke Thundal nyvaldes. Marie Hallander Larsson och Jan-Ove Hallgren lämnade styrelsen och avtackades för sitt engagemang.

Kontakt
Camilla Hagman, ordförande Ridskolan Strömsholm AB, 070-666 62 25
Jan Andersson, VD Ridskolan Strömsholm AB, 070-2472677

 www.stromsholm.com

 

 

Ridskolan Strömsholm, Strömsholm, 0220-451 00, http://www.stromsholm.com/