Skip to main content

Ridsportförbundet går vidare i frågan om hoppningens superliga

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 10:00 CEST

Samsung Super League-säsongen för 2003 har startat och efter fyra deltävlingar ligger Sverige på sjätteplats.

Tyvärr har de svenska hoppryttarna inte fått tävla på hemmaplan, då superligans alla åtta omgångar rids ute i Europa. Svenska Ridsportförbundet har under hösten 2002 och våren 2003 gjort sitt yttersta för att en av Superligans deltävlingar ska förläggas till Sverige, om inte i år på grund av tidsskäl så senast 2004, men fått avslag av FEI, det internationella ridsportförbundet.

Svenska Ridsportförbundet har överklagat beslutet till FEI:s Juridiska kommitté och är beredda att föra ärendet vidare till Court of Arbitration of Sports (CAS) om FEI avslår överklagandet.

Samsung Super League etablerades under 2003 och de åtta bäst rankade nationerna är berättigade att delta. Förutom Sverige deltar Tyskland, Frankrike, Italien, England, Irland, Belgien och Holland.

Tävlingen rids i åtta omgångar. Tyvärr äger ingen deltävling rum i Sverige. Inte heller Belgien arrangerar någon tävling, utan Spanien och Schweiz har av FEI utsetts att vara arrangörer.

Vid FEI:s General Assembly i april 2001, alltså före Ridsportförbundets stämma det året, bestämdes grundreglerna för det kommande Samsung Super League. Bland annat fastställdes "att det inte nödvändigtvis" måste vara en koppling mellan deltagande nationer och arrangörsländer. I övrigt uppdrogs åt FEI:s styrelse och exekutiva kommitté att utforma bestämmelser och regler för superligan.

Sverige representerades vid mötet 2001 av dåvarande generalsekreteraren, dåvarande sportchefen och en representant för hoppningen och hade då ännu inte kvalat in till Samsung Super League. När tävlingsplatser fastställdes i slutet av 2002 stod det klart, som ovan nämnts, att Sverige inte tilldelades någon tävling.

Ridsportförbundet tillskrev FEI och påpekade att det leder till sportslig orättvisa att inte få rida på hemmaplan. Därtill kommer ökade kostnader. Dessutom har Sverige en väl kvalificerad arrangör i Falsterbo Horse Show.

Falsterbo Horse Show påpekade det absurda i beslutet genom brev till såväl sponsorn Samsung som den europeiska arrangörsföreningen för hoppning. De svenska ryttarna har i den här frågan fått stöd av den internationella hoppryttarföreningen.

Ridsportförbundets skrivelse till FEI lämnades utan åtgärd. Under våren 2003 väcktes frågan vid diskussioner med såväl FEI:s hoppkommitté som FEI Grupp 2 (England, Irland, Tyskland, Holland samt de nordiska och baltiska länderna).
FEI:s hoppkommitté rekommenderade att Sverige om möjligt blir arrangör från 2004. Grupp 2 stödde enhälligt Sverige, baserat på den sportsliga orättvisan. Ärendet behandlades ånyo av FEI:s styrelse i april 2003 och man beslöt ånyo att nuvarande regler gäller till åtminstone 2005. Ridsportförbundet har i förhandlingarna företrätts av ordföranden med stöd av förbundsledningen i hoppning.

Efter avslaget i april har förbundet överklagat till FEI:s Juridiska kommitté. Såvida Juridiska kommittén avslår överklagandet har Ridsportförbundets styrelse beslutat att föra ärendet till Court of Arbitration of Sports (CAS). Det är inte en vanlig domstol utan sportens egen skiljedomstol.

Ridsportförbundets styrelse är fast besluten att driva frågan så långt som möjligt baserat på sportsliga och ekonomiska grunder. Förbundet är den part som kan driva frågan för Sveriges räkning.

Såvida de pågående aktiviteterna är framgångsrika kommer givetvis en tävling i Sverige att äga rum i Falsterbo, som möter de krav som ställs på en tävlingsplats i ligan.
Vi hoppas att sportslig rättvisa kan uppnås.