Skip to main content

Titta in på ridskolan!

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:11 CET

Ta chansen under sportlovet att titta in på er ridskola! Här är det troligen aktiviteter från morgon till kväll.
Ridskolan är inte bara en skola med ridutbildning på schemat, utan en fritidsgård, öppen sju dagar i veckan där ryttarna träffar kompisar och pysslar med sina fyrfota vänner.
Många ridskolor och ridklubbar driver projekt med stöd av pengar från Handslaget, i år har 352 projekt fått Handslagspengar.

Närmare 50 miljoner till ridsporten!
Handslaget, regeringens satsning på att få fler att börja idrotta och sedan också stanna kvar i idrotten, har kommit även ridsporten del.
Svenska Ridsportförbundets ridklubbar har kunnat söka projekt medel från Handslaget.

Handslaget inleddes för fyra år sedan och går nu in på sitt sista halvår i nuvarande form. Det blir en fortsättning på satsningen under 2007 och hur den ska se ut bestäms i april.
År 4 har 352 olika projekt inom ridsporten fått pengar från Handslaget.

Sammanställning Handslaget år 1 - 4 avseende ridsporten (2004-2006)
Svenska Ridsportförbundets föreningar har fått närmare 50 miljoner från Handslaget under de fyra år regeringens satsning på idrottande ungdomar pågått.

Det är medel från
Föreningsstödet (som fördelas av Svenska Ridsportförbundet till föreningar anslutna till förbundet)
Samverkan med skolan (som fördelas av distriktsidrottsförbunden, riktade till alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet) samt
Ledarförsörjning/ledareutveckling (som fördelas av SISU distrikten, riktade till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet)
totalt 43 913 700 000 kronor

Speciella insatser år 1-4 (riktade till alla föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet med fokus på större, gränsöverskridande och nytänkande projekt)
854 000 kronor till ridsporten

Anläggningsstödet under åren 2003 - 2005 (2006 är ännu inte färdigfördelat)
Anläggningsstödet är riktat till alla föreningar anslutna till RF med fokus på investeringar i anläggningen som ger möjlighet till ny eller utvecklande av befintlig verksamhet.
2003 850 000 kr
2004 921 000 kr
2005 1 036 000 kr
Totalt 2 807 000 kr

Totalt tilldelat ridsportens föreningar 47 574 700 kronor

Här hittar du en komplett förteckning http://www2.ridsport.se/t2.aspx?p=93049&x=1&a=903111 över de klubbar som fått medel från Handslaget under År 4.

Ridskolans roll i samhället - Läs mer http://www2.ridsport.se/t2.aspx?p=701543Kontaktperson: Lotta Amnestål, informationschef, 0709-79 56 35 lotta.amnestal@ridsport.se