Skip to main content

Tjejgrej, karlgöra eller fjollsport…

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 07:39 CEST

En försmak av forskning om killar och ridsport

I en ny studie på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet har forskare på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) tittat närmare på grabbarna som gått mot strömmen och fattat galoppen.
Vad fick dem att välja ridsport? Och hur är det egentligen att vara kille på stallbacken idag?

Under Ridsportforum i helgen ger forskaren Eva Linghede och professor Håkan Larsson en försmak av sin studie om killar och ridsport. Berättelser som bland annat handlar om stärkande hästkraft men också om tillflykt för ”bollenallergiker”, utanförskap och stereotypa könsnormer.
På hundra år har svensk ridsport gått från manlig majoritet till klar tjejdominans. Idag är cirka 88 procent av Svenska Ridsportförbundets medlemmar tjejer och kvinnor.

Frågan är hur framtiden ska se ut? Utanför Sverige ser det annorlunda ut, där är killarna i ridsporten fler.

[…] tänk nu att det var tuffa militärer som red… att dom också höll på att borsta och kratsa hovarna… som man idag kanske skulle tycka mer att tjejer gör… men att det var stora, svettiga soldater som red… då var det bara män som red… och då var det väldigt macho liksom.”
Ur rapporten Studien om killar och ridsport initierades för att få kunskap om varför ridsporten lockar så få killar och män.

Rapporten, som beräknas vara klar i slutet av året och görs inom ramen för Idrottslyftet, bygger på djupintervjuer med killar och män från olika delar av ridsporten.
- Förhoppningen är att skapa en ännu öppnare ridsport och locka fler killar på sikt. Det kan handla om att göra både genomgripande och långsiktiga strategier, men exakt var det här projektet kommer att ta vägen vet vi inte idag. Steg ett är att få mer kunskap, säger Gisela Löfstrand som Utvecklingsansvarig inom Svenska Ridsportförbundet.

"Alltså… det är ju väldigt mycket mobbing tror jag… för killar som rider, och där tror jag man tappar en stor del av killarna… jag vart mobbad i fyra år konstant... det var allt från hästpojken” till ”bög” och ”ridbög” och allt sånt… och det kan jag fortfarande höra idag… "
Ur rapporten Det finns många olika berättelser om hur det är att vara kille i ridsporten.

- Det är viktigt att betona eftersom fokus annars lätt hamnar på skillnader mellan tjejer och killar, där tjejer och killar utmålas som enhetliga, och motsatta, grupper, säger Eva Linghede.
Tydligt är att killarna på något sätt förhåller sig till normer kring kön och sexualitet i samhället, inom idrotten och inom ridsporten.
- Förmodligen blir det extra tydligt eftersom killarna, genom att de ägnar sig åt ridsport, överskrider traditionella könsmönster. Intervjupersonerna hanterar detta på olika, och ibland på lite motsägelsefulla sätt.

VILL DU VETA MER OM STUDIEN OM KILLAR OCH RIDSPORT?
Välkommen till Ridsportforum i Bålsta utanför Stockholm lördagen den 27 oktober där professor Håkan Larsson och forskaren Eva Linghede berättar mer om sin studie. Medverkar gör även Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap. Susanna Hedenborg har skrivit Svenska Ridsportförbundets historia ur ett genusperspektiv. På lördag inleder hon med en förläsning om ur när var och varför genusförskjutningen inom ridsporten ägde rum.

TID
11.00 Om ridsportens resa från manlig till kvinnlig idrott, Susanna Hedenborg
11.45 Om killar och ridsport, Håkan Larsson/Eva Linghede
PLATS
Aronsborg konferens, Bålsta
ANMÄLAN
Senast 26 oktober till lotta.amnestal@ridsport.se
FRÅGOR
gisela.löfstrand@ridsport.se  0709-79 56 39, margareta.borg@ridsport.se, 0709-79 56 33

 

Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm, 0220-456 00, www.ridsport.se