Skip to main content

Dream Action Day - Svenska Skidförbundet satsar på ungdomar med invandrarbakgrund i Stockholm!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:49 CET

Projektet syftar till locka ungdomar till snön och försöka behålla dem där.
Detta har troligtvis aldrig genomförts i Sverige tidigare och vi ser fram emot ett positivt resultat!


Tack vare Riksidrottsförbundets stöd har vi fått möjlighet genomföra projektet som startade på idé basis för tre år sedan.
Vi kommer att på ungdomarnas mötesplatser i områden med stor invandrartäthet försöka locka de som vill prova på snowboard.
Detta kommer att ske vid ett flertal tillfällen under vintern, tills vi känner att vi hittat en grupp som vill arbeta vidare med åkningen och i arbetet med att locka fler.
Planering och träffar på mötesplatserna kommer att dra igång redan i december för att förberedningen för ungdomarna skall vara optimal.
För att detta skall ge ett stort resultat så kommer vi att använda oss av profiler som ungdomarna kan knyta till sig, likaså få en positiv förebild att leva efter.

Har ni frågor?
Vänligen kontakta

Fredrik Sterner
Svenska Skidförbundet
fs@skidor.com
070 372 20 08