Skip to main content

Svensk Triathlon storsatsar på Paratriathlon med stöd från Allmänna Arvsfonden

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2020 10:54 CET

Bild från Malmö Triathlon 2019.

​Svensk Triathlon har under lång tid haft en fantastiskt fin utveckling. Antalet föreningar anslutna till Svenska Triathlonförbundet har på ett antal år växt från 80 till 260. Fler och fler tränar och tävlar i triathlon. Barn- och ungdom, motionärer på alla nivåer och med olika ambition, samt en elit som presterar på hög internationell nivå.

En grupp som triathlonrörelsen länge velat inkludera föreningsverksamhet och på tävlingar i alla sammanhang är personer med funktionsnedsättning. Internationellt tävlar och tränar personer med och utan funktionsnedsättning på mästerskap i gemenskap på ett för alla berikande sätt. Sverige har enskilda duktiga paratriathleter, men vi har inte haft möjlighet att på ett omfattande organiserat, långsiktigt och strategiskt sätt utveckla och etablera paratriathlon på det sätt som vi vill och vet kan åstadkommas. Tills nu.

Svenska Triathlonförbundet har mycket glädjande blivit beviljat ett större anslag från Allmänna Arvsfonden för ett projekt som syftar till att utveckla paratriathlons organisation och verksamhet, samt att etablera paratriathlon som en väl integrerad del i förbundets och föreningarnas verksamhet.

Projekttiden är på tre år och innebär att svensk triathlon nu har förutsättningar att starta upp och etablera paratriathlon i Sverige.

Paratriathlon utövas framgångsrikt med en mängd funktionsnedsättningar i olika klasser. Verksamheten kommer precis som för triathlon i övrigt att vara öppen för alla åldrar och på alla nivåer – ambition och kapacitet avgör den aktives träning och tävlande. Det kan vara personer som är vana att träna och tävla, och det kan vara personer som vill komma igång med fysisk aktivitet och medverka i föreningslivet.

Här hittar du en inspirationsfilm: https://www.triathlon.org/multimedia/video/best_of_paratriathlon_2019_season_review

Möjligheterna är stora och svensk triathlon är så glada över att nu ha möjligheten att på ett organiserat sätt välkomna personer med funktionsnedsättning i triathlonsporten framöver. STF kommer inom kort att annonsera ut tjänster kopplade till projektet. Vi har en bra och tydlig idé men vet inte exakt hur vi skall göra, det löser vi tillsammans med målgruppen och föreningslivet, och vi vet att det kommer bli bra. Superbra.

Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening och ett specialidrottsförbund (SF) med uppdraget att administrera, utveckla och marknadsföra idrotten triathlon i Sverige.

Ca 250 föreningar är anslutna till STF. Antalet licensierade utövare är runt 2600 men antalet personer som håller på med triathlon är tusentals fler. Bland barn och unga är triathlon en av de idrotter som ökar snabbast.

STF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), samt de internationella förbunden International Triathlon Union (ITU) och European Triathlon Union (ETU).