Skip to main content

BASKET: Ny studie bekräftar - Basketen jämlik och jämställd bland barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 11:18 CEST

Idag presenteras den andra rapporten/idrotten inom ramen för Ung livsstil; - basketen. Rapporten visar positiva resultat för basketen som visar att basketen är jämställd och jämlik bland barn och ungdomar.

Kort om rapporterna:
Ett antal kommuner (under ledning av Ulf Blomdahl och Stockholms kommun) har sedan 1990-talet genomfört gemensamma enkäter bland skolungdomar om deras syn på bland annat idrott och föreningsliv. Ulf har nu gjort tidsserier på delar av enkätresultaten och kommer att presentera dem från och någon månad framåt.

Hypotesen som ställts i studien är "Är basketen jämlik och jämställd bland barn och ungdomar?"
Svaret är enkelt - ja!

Lite av de siffror som framkommit genom studien:

  • 53% av de barn och ungdomar som spelar basket i en klubb är flickor. 
  • Pojkar med utländsk bakgrund deltar lika mycket eller mer i en basketklubb jämfört med pojkar med svensk bakgrund
  • Flickor med utländsk bakgrund deltar generellt mer i en basketklubb än tjejer med svensk bakgrund. 
  • Pojkar och flickor inom olika socioekonomiska grupper deltar i en basketklubb i ungefär lika stor utsträckning

–   Vi är stolta över en idrott som arbetar hårt för att välkomna alla in i verksamheten. I och med den här rapporten har vi fått ett bevis på det, vilket är kul. Vi fortsätter att arbeta med frågorna genom olika projekt drivna av våra föreningar och Svenska Basketbollförbundet (SBBF), säger generalsekreterare Lena Wallin-Kantzy.

–   Rapporten är ett bevis på den kultur och det engagemang som finns ute i våra föreningar. Vår vision och värdegrund bygger på öppenhet och tillgänglighet där alla ska ha möjlighet att vara med. Vilket rapporten också visar att vi lever efter, säger ansvarig för området "Barn, ungdom & utveckling" Henrik Smedberg på SBBF. 

LADDA NER studien här 

Svenska Basketbollförbundet, som bildades 1952, har i uppgift att leda utvecklingen av basket i Sverige. Prioriterade områden är tävling, utveckling/utbildning och landslagsverksamheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy