Skip to main content

Klargörande och förtydligande angående ett beslut från Riksidrottsnämnden, RIN

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 17:48 CET

SBBF har med anledning av fakta som framkommit i den gemensamma utredningen mellan Svenska Spel och SBBF, och som ledde till en gemensam polisanmälan i februari 2013, tvingats ta två beslut som rör Domare 1,dels ett inför slutspelet i Basketligan säsongen 12/13, samt ett inför säsongen 13/14 gällande förbundsserierna. Besluten formulerades så att Domare 1 inte skulle bli uttagen att döma några matcher alls. SBBF har också i kontakter med Domare 1 meddelat att vi inte har kunnat ge full information kring dessa fakta då åklagaren beslutat sekretessbelägga förundersökningen. Detta sammantaget har RIN uppfattat vara så ingripande för Domare 1 att SBBF:s styrelse borde ha handlagt ärendet som ett bestraffningsärende i Disciplinnämnden så Domare 1 hade fått tillfälle att bemöta eventuella anklagelser. RIN har pga. detta formaliafel undanröjt ovanstående beslut. SBBF respekterar naturligtvis detta och styrelsen har nu fattat ett nytt beslut som fastställer att den tidigare nominerade och godkända elitdomargruppen inför säsongen 13/14 skall fortsätta gälla.

RIN:s beslut har alltså bara gällt så kallad formalia.  RIN har därför inte diskuterat eller behandlat sakfrågan, d.v.s. skälen till att domare 1 inte nominerats till några matcher. Påståendet att Domare 1 har blivit friad av RIN är därför felaktigt.SBBF har naturligtvis lämnat in en tydlig redogörelse till RIN över de fakta som ligger till grund för vårt ställningstagande.  De omständigheter som låg till grund för vårt beslut har inte ändrats utan kvarstår om möjligt ännu starkare.

SBBF kommer fortsätta samarbeta med Svenska Spel om att hålla vår sport ren, inte minst med tanke på vikten av att det inte bara för basket utan för all idrott är av allra största betydelse att domarna skall ha ett oförvitligt rykte och inte på något sätt ifrågasättas vad gäller etik och moral i sitt dömande. Det är därför till fördel för domargruppen i sin helhet att styrelsen handlar när vi får kännedom om agerande som strider mot vår värdegrund.

Basketsverige välkomnar alla som önskar bidra till sportens fortsatta utveckling och ställer sig bakom värdegrunden. Också fortsättningsvis kommer vi att ha olika uppfattningar i olika frågor. Så länge dessa uppfattningar, och dialogen , är baserad på ömsesidig respekt och förtroende är det positivt och kommer att bidra till att fortsätta utveckla och stärka vår sport.

Svenska Basketbollförbundet, som bildades 1952, har i uppgift att leda utvecklingen av basket i Sverige. Prioriterade områden är tävling, barn/ungdom/utveckling/utbildning och landslagsverksamheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy