Skip to main content

Missa inte chansen att vara med i Handslaget!

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 21:22 CET

Handslaget är en satsning där regeringen har för avsikt att svensk idrott ska få disponera 1 miljard kronor till barn- och ungdomsverksamhet under en fyraårsperiod. 300 miljoner delas ut i år. Missa inte chansen att vara med! För att få dessa medel ska insatser göras för att stötta och uppmuntra specialidrottsförbund och idrottsföreningar att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Riksidrottsstyrelsens beslut innebär - att 15 miljoner fördelas till SF och DF, - att 18,5 miljoner går till speciella insatser inom de fem områden som handslaget omfattar. I detta stöd ryms också pengar till anläggningar, då främst näridrottsplatser. Stödet hanteras av RF. - att 65 miljoner kronor går till aktiviteter på föreningsnivå varav 35 miljoner ska fördelas av specialidrottsförbunden, ett av dem är Svenska Basketbollförbundet, som själva väljer hur pengarna ska satsas inom ramen för de fem områden som Handslaget omfattar. Distriktsförbunden fördelar 30 miljoner kronor för att skapa aktiviteter där föreningslivet och skolan samverkar. Alla pengar kommer att betalas ut via Riksidrottsförbundet direkt till de föreningar som respektive special- eller distriktsidrottsförbund har beviljat stöd. ü att 1,5 miljoner avsätts till uppföljning, utvärdering och RF: s samordning och stöd till distrikts- och specialidrottsförbund. Handslagets första år ska slutredovisas den 30 november 2004, men år 2 startar redan den 1 juli. Denna något märkliga tideräkning beror på behovet av att komma i fas med den fyra år långa tidplanen. Hur hela processen ska se ut fastställs av Riksidrottsstyrelsen i januari 2004. Vill Din föreníng vara med och dela på 1 174 000 kronor? Då krävs det att Ni vill arbeta inom ett eller flera av följande områden: 1. Med tjejer i allmänhet och de med invandrarbakgrund i synnerhet. 2. Med möjligheten att öppna för fler basketspelare i åldersgruppen 13-20 år i våra hallar och föreningar. Exempel på detta är Midnight basket, (fre-lördag) och lovaktiviteter/dagkollo. 3. Med skolan där vi i första hand ska utbilda er så att ni via DF:en kan engagera er och söka pengar. Missa inte chansen! Vi startar nu! All verksamhet startar med en Utbildning den 5-6 januari 2004 i Fryshuset där ni måste deltaga för att kunna vara med i fortsättningen. Svenska Basketbollförbundet ansvarar centralt för utbildningen. På utbildningen får varje basketförening som idag redovisar Lokalt aktivitetsstöd deltaga enl följande modell. Föreningslokak/år Antal deltagare 5-6/1 Startbidrag i kr 30 001 - 40 000 6 36 000 20 001 – 30 000 5 30 000 10 001 – 20 000 4 24 000 5 001 – 10 000 3 18 000 1 001 – 5 000 2 12 000 Mindre än 1 000 1 6 000 Kursavgiften är 2000 kr/deltagare inkl resekostnadsutjämning. Detta innebär att din förening kan tjäna pengar redan från start genom att vara med på utbildningen. Räkneexempel: 3 deltagare x 6 000 kr minus kursavgift 3 x 2 000 kr = 12 000 kr. När ni sedan gjort en egen handlingsplan i föreningen och startat aktiviteter kommer ni att få extra resurser för genomförd utbildning och verksamhet enligt en modell som Svenska Basketbollförbundet tar fram. Inbjudan Inbjudan till utbildningsdagarna kommer inom kort via mail och samt presenteras på hemsidan. Boka in 5-6 januari redan nu! Projektledare Svenska Basketbollförbundet ligger långt fram i planeringen och har redan idag anställt en ansvarig projektledare, Anders Petersson, från Bredäng i södra Stockholm. En basketledare med djupt engagemang och stor erfarenhet från barn, ungdom och skola. Anders når du enklast på mobil 0706-87 62 98 och snart via e-mail, anders.peterson@basket.se. skriven av - Lena Wallin Kantzy

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera