Skip to main content

Svenska kyrkan i Norrköping blir en del av Portalen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:04 CET

Samhället står inför stora utmaningar när det gäller att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Här behövs nya lösningar och samverkan mellan starka organisationer. Portalen är just ett sådant samarbete där Hyresbostäder, Migrationsverket, ABF, Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun finns med. Svenska kyrkan har tidigare samverkat med Portalen när det gäller språkkaféer och svenskundervisning. Nu tar man steget fullt ut och blir en del av Portalens organisation.

”I nuläget får asylsökande vänta över ett år på att få uppehållstillstånd. Ovisshet är ett av de värsta tillstånden en människa kan utsättas för. Portalen ger människor sammanhang och möjlighet att påbörja vägen in i det svenska samhället från deras första dag i Sverige.” säger Katarina Wändahl Svenska kyrkan i Norrköping.

Portalens verksamhet utgår från individens behov av stöd för att eliminera de hinder som finns för att hitta en egen försörjning. Sedan starten har Portalen hjälpt mer än 200 personer ut i egen försörjning eller studier.

”Från Portalens sida är vi jätteglada över Svenska Kyrkans beslut att bli en del av Portalen. Kyrkan är en viktig del i den helhet som krävs för att hjälpa människor ut i egen försörjning. Det känns också som en bekräftelse på att Portalens verksamhet är angelägen och att det vi gör håller en bra kvalitet." säger Tomas Lindquist på Hyresbostäder, som är ett av företagen bakom initiativet.

Kontakt
Katarina Wändahl
011-241029
katarina.wandahl@svenskakyrkan.se

Att kunna försörja sig själv är viktigt för alla människor. Men också för samhället i stort. Hög arbetslöshet drabbar oss alla, men på olika sätt. Att stödja och underlätta människors strävan att kunna försörja sig själv är därför också en angelägenhet för oss alla. Portalen är ett initiativ där flera aktörer gör gemensam sak i stadsdelen Hageby med målet att öka graden av självförsörjning i området. Verksamheten utgår från ett kundperspektiv och bedrivs i gemensamma lokaler utifrån kärnvärdena; Närhet, Enkelhet och Nätverk och Individens egna tankar och kompetenser att kunna försörja sig själv.

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vi är en gemenskap och ett stöd i glädje och sorg, i vardagen liksom vid livets stora skiften, både hemma och långt bort. Vår kyrka finns till för dig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy