Skip to main content

Ung Svensk Form i nytt samarbete med Malmö stad​

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 16:15 CET

Naemi Gustavsson från Malmö nominerades i Ung Svensk Form 2016 med jägarplagget Out of Function

Malmö stad blir ny huvudpartner till designutmärkelsen Ung Svensk Form vid sidan om IKEA och Stockholm Furniture & Light Fair. Som huvudpartner vill Malmö stad utveckla ett nationellt samarbete kring arkitektur, form och design med ett hållbart samhälle i fokus.

– Att Ung Svensk Form stärker banden med Malmö är ingen slump – det var här som projektet föddes för snart 20 år sedan. För Malmö stad innebär samarbetet en ny, viktig arena att verka på där vi kan ta del av och stödja nyfikenheten, lusten och det ihärdigt undersökande som präglar ung svensk formgivning, säger Caroline B. Le Bongoat, strategisk utvecklare för Design Malmö vid kulturförvaltningen i Malmö stad.

– I Malmö arbetar vi aktivt med arkitektur, form och design som verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. För att nå dit behövs samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Samarbetet med Ung Svensk Form blir en viktig del i detta långsiktiga arbete, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö stad.

Det har hänt en hel del sedan Ung Svensk Form startade i Malmö 1998 – staden har blivit yngre (hälften av befolkningen är under 35 år), större (befolkningen ökar så det knakar), klokare (högskolan blir universitet) och mer global (invånare från mer än 170 olika länder).

– Den anda som råder i Malmös kreativa områden är väldigt inspirerande och viktig att förmedla, inte bara regionalt utan även nationellt. Drivkraften att arbeta för ett hållbart och demokratiskt samhälle genom form, design och arkitektur är något som Ung Svensk Form delar med Malmö stad. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att göra projektet ännu starkare i dessa frågor med Malmö stad som en ny huvudpartner, säger Karin Wiberg, projektledare för Ung Svensk Form.

Ung Svensk Form startade på Form/Design Center i Malmö 1998.

Om Ung Svensk Form
Ung Svensk Form är en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning som har till syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. I Ung Svensk Form lyfts behovet av att skapa och undersöka fritt, utan krav på anpassning till marknaden. Ung Svensk Form ska fylla en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår. Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med IKEA, Malmö stad och Stockholm Furniture & Light Fair.

Om Malmö stad – Design Malmö
Design Malmö är Malmö stads strategiska arbete med profilområdet design. Fokus ligger på att samordna, synliggöra och stimulera den mångfacetterade och expansiva lokala scenen inom arkitektur, form och design. Genom denna satsning vill Malmö stad engagera invånarna, sprida kunskap samt vidareutveckla och befästa stadens roll som en modig, drivande och kreativ motor i detta arbete - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För mer information, kontakta gärna:

Caroline B. Le Bongoat
Strategisk utvecklare Design Malmö, kulturförvaltningen, Malmö stad
caroline.lebongoat@malmo.se, 0709-34 14 01

Karin Wiberg
Projektledare, Ung Svensk Form
karin.wiberg@svenskform.se, 0703- 65 63 25

Svensk Form är en aktiv medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat svensk design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy