Skip to main content

143 miljarder till försäkringssparande 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:56 CET

Livförsäkringsbolagens samlade premieinkomst under 2006 uppgick till 143 miljarder kronor, en ökning med tre procent från 2005. Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst för individuellt tecknad försäkring var 57 miljarder kronor, 1,6 procent mer än föregående år.

- Vi ser en betydande ökning av sparandet i privat pensionsförsäkring, medan premierna i sparformen kapitalpension, som introducerades under 2005, minskat kraftigt jämfört med föregående år, säger Försäkringsförbundets vd Annika Lundius.

- Att Regeringsrätten i ett utslag under det sista kvartalet 2006 kom till en annan slutsats än Skatterättsnämnden tidigare gjort om skattevillkoren för kapitalpensionsförsäkring kan ha påverkat nyteckningen under årets sista månader, då det är vanligt att gå igenom sitt försäkringssparande.

Det lägre intresset för kapitalpension ledde till att den sammanlagda nyteckningen minskade jämfört med föregående år. Störst var minskningen när det gäller engångsbetald fondförsäkring.

Vid årsskiftet var livförsäkringsbolagens placeringar sammanlagt värda 1 980 miljarder kronor, åtta procent mer än vid årets början. Skadeförsäkringsbolagens placeringar ökade också med åtta procent under året och uppgick vid årsskiftet till 417 miljarder kronor.

Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolideringsgrad har fortsatt att stiga och var vid årsskiftet i genomsnitt 115,4 procent för privat försäkring och premiebestämd tjänstepensionsförsäkring och 142,9 procent för förmånsbestämd tjänstepensionsförsäkring. Återbäringsräntan under 2006 var i genomsnitt 7,5 procent. Den sista januari var den genomsnittliga aktuella återbäringsräntan 8,4 procent.

I genomsnitten för kollektiv konsolidering och återbäringsränta ingår inte de försäkringsbolag som är vinstutdelande och därför tillämpar så kallad villkorad återbäring och avkastningsränta.

- Rättvisande jämförelser av återbäringsränta och avkastningsränta för olika försäkringsprodukter kan bara göras inom varje företagsform och produktkategori, påpekar Annika Lundius.

För ytterligare information, kontakta gärna Försäkringsförbundets chefaktuarie Arne Sandström, 08-522 785 12, eller statistiker Lars Holm, 08-522 785 14.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.